Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ing. Hana Mezuliáníková   
Department: Computer Technology Centre (11-00902)   
Actual from: 09.12.2010   
Actual until: 01.01.2100   
Notice created: 09.12.2010 10:57   
Last change: 09.12.2010 10:59 
Vzor formální úpravy závěrečné práce 

V přiloženém souboru  je vzor formální úpravy závěrečné práce. Podrobnější informace najdete v opatření děkana č. 10/2010  http://www.lf1.cuni.cz/file/21321/opad10_10.pdf

   

Attachments  
10-10_pril1_vzor záhlaví a ident.pdf, 94,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html