Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ing. Hana Mezuliáníková   
Department: Computer Technology Centre (11-00902)   
Actual from: 07.12.2010   
Actual until: 01.01.2100   
Notice created: 07.12.2010 15:22   
Last change: 10.05.2017 10:54 
Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty 

Návod pro studenty, jak v modulu Témata práce vkládat soubory k bakalářské, diplomové a disertační práci.

   

Attachments  
navod_vkladani_prace.pdf, 975,3 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html