Notice-boardNotice-board(version: 245)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 02.10.2023 13:07 Odevzdávání dipl. prací na KOP v AR 2023/24
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 02.10.2023 12:29 Konzultační hodiny prof Gřivny se v úterý 3.10.2023 nekonají
detail PF   Bc. Tereza Šenoltová Department of Business Law (22-KOBCHP) 02.10.2023 11:25 Konzultační hodiny členů KObchP v ZS 2023/2024 pro obor Obchodní právo a obor MPS a MPO
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 02.10.2023 10:38 MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - otázky
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 02.10.2023 10:23 MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA - Otázky
detail PF   JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 02.10.2023 10:20 Konzultační hodiny - dne 5.10.2023
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 02.10.2023 09:39 Zrušení konzultačních hodin 4. 10.
detail PF   JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 01.10.2023 21:47 KH
detail HTF LPAS13 Verbal Expression Culture I MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 01.10.2023 20:46 Konzultační hodina KMP I
detail KTF KHIS165 Medieval Prague and Surroundings prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 01.10.2023 11:56 Walk through medieval Prague 5.10. katedrála - Svatováclavská kaple
detail MFF NDBI025 Database Systems RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Department of Software Engineering (32-KSI) 29.09.2023 13:50 Cvičení až od 3. týdne / Practicals from 3th week
detail 2.LF DA0105439 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 29.09.2023 12:56 Sylabus 2023-2024
detail KTF KDKU098 Architectural and Historical Survey 2 22bKDKU098p1 Mgr. Tereza Panošková Institute of Christian Art History (26-UDKU) 27.09.2023 18:59 Přesun výuky ze ZS na LS 2024
detail KTF KDKU097 Architectural and Historical Survey 1 22aKDKU097p1 Mgr. Tereza Panošková Institute of Christian Art History (26-UDKU) 27.09.2023 18:58 Přesun výuky ze ZS na LS 2024
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 27.09.2023 16:29 Online semináře Právo životního prostředí I a II pro studenty na Erasmu
detail PF   Eva Kučerová Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 27.09.2023 14:56 Povinné předpisy ke studiu - SPRÁVNÍ PRÁVO - akadem. rok 2023/24
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 27.09.2023 13:34 Rozpis služeb lektorů KTV 2. - 6.10.2023
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 27.09.2023 12:08 Změna konzultačních hodin JUDr. Frankové 3.10.2023
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 26.09.2023 13:18 Zadání a řešení KLP ze dne 12. 9. 2023 a informace k výsledkům
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 26.09.2023 09:34 Pomocná studentská vědecká síla - výběrové řízení KTP
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 25.09.2023 09:01 Konzultační hodiny členů katedry TP - ZS 2023/2024
detail 1.LF B00304 Internal Medicine - Gastroenterology and Hepatology MUDr. Tomislav Švestka, CSc. 4th Department of Medicine – Department of Gastroenterology and Hepatology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00540) 22.09.2023 08:15 Semináře gastroenterologie a hepatologie 1. blok
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 20.09.2023 11:20 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v ZS 2023/24
detail MFF NBCM316 Computer Modelling of Biomolecules 23aNBCM316p1 RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 18.09.2023 12:32 termín výuky
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 18.09.2023 10:56 DP - obhajoby KMP leden 2024
detail HTF L0586 Elementary Playing of Keyboard Instruments I ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF LPAS09 Liturgy (Practical Exercise) II ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0443 Liturgy and Ceremonies of the Czechoslovak Hussite Church (practical training) II ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0442 Liturgy and Ceremonies of the Czechoslovak Hussite Church (practical training) I ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:47 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0481 Liturgical Singing III ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:47 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0437 Liturgical Singing I ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:46 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 15.09.2023 13:25 Konzultační hodiny k nahlížení do KLP; Zadání a řešení KLP - Norbertův Silvestr - 1.9.202
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 15.09.2023 09:06 Diplomový seminář TP - 1.12.2023
detail MFF NBCM307 Astrobiology RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 13.09.2023 14:55 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM014 Structure, Dynamics and Functions of Biomembranes RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 13.09.2023 14:49 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM306 How to write and lecture on Science RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 13.09.2023 14:46 Úmluva na přednášku
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 13.09.2023 14:00 Odpolední posilovna pro fakultní veřejnost od 2.10.2023 opět v provozu v rámci ZS 2023/24!
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 13.09.2023 13:16 konzultační hodiny
detail MFF NBCM324 Exercises in statistical physics of molecules 23aNBCM324x01 doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 12.09.2023 19:06 Úmluva 2.10. 2023 v 11.30
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.09.2023 03:36 Zveřejnění výsledků z dodatečného termínu 22.6.2023 a možnost oprav v záží
detail PF   doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 08.09.2023 12:47 Obchodně právní praktikum - témata / zadání rozboru pro zájemce
detail PF HPOP0012 Business Law II doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 08.09.2023 11:01 Základní informace k seminářům z obchodního práva II vedené doc. K. Eichlerovou
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 07.09.2023 09:24 státnice z analýzy dat (05.9.2023)
detail MFF NDIN006 Computer Science Teaching Practice 1 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 06.09.2023 22:48 Instrukce pro studenty
detail MFF NDIN007 Computer Science Teaching Practice 2 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 06.09.2023 22:48 Instrukce pro studenty
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 06.09.2023 17:46 konzultace v září a začátkem října
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 04.09.2023 14:46 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 04.09.2023 14:44 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 04.09.2023 14:41 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NJAZ082 German for Intermediate Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 04.09.2023 14:40 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 04.09.2023 14:40 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 04.09.2023 14:39 rozvrh ZS 2023/24
detail MFF NTIN058 Sorting RNDr. Alena Koubková, CSc. Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS) 04.09.2023 11:22 úmluva na přednášku Třídění
detail MFF NTIN018 Probabilistic Analysis of Algorithms RNDr. Alena Koubková, CSc. Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS) 04.09.2023 11:21 úmluva na přednášku Pravděpodobnostní analýza algoritmů
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 14.08.2023 13:23 Provoz posilovny PF UK - zájmová a náhradní TV září 2023
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 14.08.2023 13:23 Provoz posilovny PF UK - Fakultní veřejnost - Zimní semestr 2023/24
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 30.06.2023 11:39 Konzultační hodiny k nahlížení do KLP ze dne 16.6.2023; zadání a řešení KLP
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 30.06.2023 10:28 Vyjádření prof. Gřivny k termínům zkoušek TP III. - Oznámení studentům
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.06.2023 09:18 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2023/2024
detail FTVS PSPH621K Sport Games I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 26.06.2023 09:06 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail FTVS PSPH621 Sport Games I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 26.06.2023 09:05 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.06.2023 15:16 výsledky testů po 3 termíínu Prosem. bibl. znal NZ (+ opravy SZ) - prezenční a kombinovaé stu
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 06.06.2023 17:08 Prosem NZ - kombin. studium - po 1.6. včetně oprav SZ a NZ
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 06.06.2023 17:06 Doplněné výsledky Proemináře NZ po 1.6.23 - prezenční studium
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 05.06.2023 14:25 Konzultační hodiny všech členů katedry se během zkouškového období nekonají.
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 31.05.2023 04:20 Proseminář NZ -přiipomínám výsledky z NZ z loňského roku 22
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 31.05.2023 03:52 Prosem NZ - kombin. studium - dopl.a oprav. termín 25.5.2023 výsledky testů - kolega Jelínek
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 31.05.2023 02:45 Doplněné výsledky Proseminář SZ - kombinované studium
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 29.05.2023 23:38 Doplněné výsledky Proemináře NZ - prezenční studium
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 25.05.2023 14:52 Termíny obhajob DP pro rok 2023
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 22.05.2023 12:38 Individuální témata dipl. prací
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 13.05.2023 14:22 Prezentace dr. Tesky Arnoštové - Inovativní léčba, nové metody v medicíně
detail PF HPOP0011 Business Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.05.2023 13:28 Informace ke konzultačním hodinám ve zk období - Katedra obchodního práva - obory Obchp i Mps
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 10.05.2023 15:58 Prezentace mgr. Povolné - IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství a souvise
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 04.05.2023 10:43 Obsah k souboru zákonů z oblasti trestního práva
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.05.2023 00:02 Proseminář SZ - kombinované studium - doplěnné výsledky po 27.4. 23
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 02.05.2023 23:54 Proseminář NZ - průběžné výsledky testů NZ
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 19.04.2023 15:47 Prezentace ing. Gajdáčka - Veřejné zdravotní pojištění v ČR
detail PF   Michaela Špačková Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 17.04.2023 10:29 KH prof. Karfíkové
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 17.04.2023 10:11 Zadání a řešení KLP z 31.3.2023 - Poučný příběh nepoučitelného Waldemara
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 04.04.2023 23:27 Prezentace dr. Široké - Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 03.04.2023 13:40 Prezentace doc. Šustka - Otázky začátku života pacienta a konce života
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 30.03.2023 14:26 SZZK - vymezení otázek SZZK 4. část 2022-2023
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 27.03.2023 12:48 Prezentace dr. Tomáška - Znalecká činnost v medicínsko-právních věcech
detail PF HPOP0103 Diploma seminar II - Public International Law JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. Department of Public International Law (22-KMP) 21.03.2023 21:46 Specifika psaní diplomových prací v oboru Mezinárodní právo veřejné
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 17.03.2023 12:23 Prezentace dr. Marxe - Bezpečí u lůžka pacienta
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 13.03.2023 17:44 Prezentace doc. Sovové - Podnikání ve zdravotnictví
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 09.03.2023 20:21 Prezentace dr. Holčapka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.03.2023 13:43 Cvičné zadání a řešení KLP - Prodaná nevěsta
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 02.03.2023 23:46 Prezentace dr. Široké - Medicínské právo v praxi - kazuistiky
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 02.03.2023 23:45 Prezentace dr. Široké - Zákon o specifických zdravotních službách
detail PF HP0765 Criminal Law IV 22bHP0765p1 JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 26.02.2023 13:46 Přednáška z TP IV. dne 27. února
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 25.02.2023 22:51 Prezentace dr. Šolce - Výzkum
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 25.02.2023 22:50 Prezentace doc. Šustka a dr. Šolce - Transplantace, očkování
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 23.02.2023 00:29 Prezentace dr. Ryšky - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky pohledem soudc
detail FTVS PATL129 Recondition in Sport doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 22.02.2023 16:15 PATL 129 Rekon SP
detail FTVS PATL115NK Didactics of Athletics doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 22.02.2023 16:12 PATL115NK KS
detail FTVS PATL115N Didactics of Athletics doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 22.02.2023 16:11 Patl 115N
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.02.2023 00:09 Výsledky Oprav. a dopl. testů - Proseminář SZ - Kombinované studium - po 3. termínu 9.2.23
detail MFF NSWI041 Introduction to Software Engineering doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Department of Software Engineering (32-KSI) 15.02.2023 16:01 Materiály a instrukce
detail MFF NSWI041 Introduction to Software Engineering doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Department of Software Engineering (32-KSI) 14.02.2023 23:14 Instructions
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 14.02.2023 10:59 státnice z analýzy dat (8.2.2023)
detail FTVS PATL113K Athletics II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.02.2023 14:27 Program PATL 113KS Atletika II
detail FTVS PATL123 Sport Specialization 2 - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.02.2023 14:27 Program PATL123 Specializace atletika Vrhy
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.02.2023 14:27 Program PATL 123 Atletika II program
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.02.2023 17:21 Proseminář SZ -výsledky testů k 8.2.23 kombinované studium
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.02.2023 17:13 Proseminář SZ -výsledky testů k 8.2.23 prezenční studium
detail MFF NDIN008 Computer Science Teaching Practice 3 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 01.02.2023 09:24 Instrukce pro studenty
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 31.01.2023 11:35 státnice z analýzy dat (17.1.2023)
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 19.01.2023 15:35 Odevzdáváni DP na KMP
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 19.01.2023 02:57 Proseminář SZ -výsledky testů po 12.1.23
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.01.2023 19:31 Výsledky testů Proseminář SZ Gn - El. El. rozděl.král.
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.11.2022 21:58 Výsledky testů Prosem. SZ - 1. ročník - Gn. Mojžíš/Desatero
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 15.11.2022 14:54 Zadání a řešení KLP ze dne 4.11.2022 a informace k výsledkům v IS
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 14.11.2022 09:59 Úvodní přednáška Diplomového semináře - 9.12.2022
detail FHS   Mgr. Jan Šturma Department of Social and Cultural Anthropology (24-KSKA) 13.11.2022 20:26 test
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 03.11.2022 15:21 Zadání a řešení KLP ze dne 7.10.2022 a informace k výsledkům v IS
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 13.09.2022 15:51 Elearning zdravotnického práva
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.09.2022 11:15 státnice z analýzy dat (6.9.2022)
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 07.06.2022 23:49 státnice z analýzy dat 1.6.2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 17.03.2022 12:34 státnice z analýzy dat (15.3.2022)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 16.02.2022 10:19 Dodatečné termíny na zkoušky z předmětů Pracovní právo II. a Sociální zabezpečení II. -
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 10.02.2022 21:04 státnice z analýzy dat (2.2.2022)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.02.2022 17:17 Pravidla pro případnou distanční výuku v LS 2021/2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.02.2022 16:34 státnice z analýzy dat (25.1.2022)
detail PF   prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 05.01.2022 19:44 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Urologická klinika (14-420) 21.09.2021 13:35 Important information Urology - credit, exam 2021_2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.02.2021 20:35 Státnice analýza dat (26.1.2021)
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.10.2020 17:59 Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK)
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 147
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html