Notice-boardNotice-board(version: 247)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderUpdate Title
detail 1.LF B00410 Internal Medicine - Nephrology prof. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. Department of Nephrology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00511) 01.03.2024 10:01 rozvrh 5. ročník od 4.3.
detail PF HOPV0037 Insolvency Law Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 29.02.2024 11:24 IP - prezentace přednášky ze dne 28.2.
detail PF HOPV0037 Insolvency Law Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 29.02.2024 11:22 IP - prezentace přednášky ze dne 21.2.
detail PF HPOP0009 Civil Procedure III Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 29.02.2024 08:52 Semináře dr. Pohla - domácí příprava
detail PF HPOP0034 Criminal Law IV JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 28.02.2024 15:18 Cvičná KLP z trestního práva
detail 1.LF   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. Department of Surgery First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00431) 28.02.2024 13:49 SURGERY TEACHING - ENGLISH STUDY GROUP THOMAYERŚ TEACHING HOSPITAL
detail 1.LF   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. Department of Surgery First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00431) 28.02.2024 13:44 SURGERY – GENERAL STUDY INFORMATIONS THOMAYERŚ TEACHING HOSPITAL
detail 1.LF   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. Department of Surgery First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00431) 28.02.2024 13:38 VÝUKA CHIRURGIE ve FTN – ZÁKLADNÍ INFORMACE
detail 1.LF   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. Department of Surgery First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00431) 28.02.2024 13:34 VÝUKA CHIRURGIE – 3. ročník 1. LF UK, ORGANIZACE STÁŽE
detail 1.LF   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. Department of Surgery First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00431) 28.02.2024 07:52 VÝUKA CHIRURGIE – 6. ročník 1. LF UK, ORGANIZACE STÁŽE
detail 1.LF   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. Department of Surgery First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00431) 28.02.2024 07:50 VÝUKA CHIRURGIE – 4. ročník 1. LF UK, Organizace stáže
detail KTF KDKU242 Baroque Art in Italy 2 23bKDKU242p1 prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 27.02.2024 11:34 Změna výuky předmětu
detail MFF NOFY060 Experimental Methods in Physics II doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. Laboratory of General Physics Education (32-KVOF) 27.02.2024 08:30 Experimentální metody fyziky II
detail PF   Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 26.02.2024 15:54 Zveřejnění zadání a aktualizovaného model. řešení pís. části SZZK z občanského práva
detail MFF NSWI041 Introduction to Software Engineering doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Department of Software Engineering (32-KSI) 26.02.2024 12:16 Materials
detail KTF KDKU286 Baroque Architecture 2 23bKDKU286p1 Mgr. Tereza Panošková Institute of Christian Art History (26-UDKU) 21.02.2024 15:25 Konečné změny rozvržení v předmětu
detail PF   prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 20.02.2024 19:24 OPP III prezentace
detail PF   prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 20.02.2024 19:17 OPP I prezentace
detail MFF NOFY048 Problems of Contemporary Physics II 23bNOFY048x01 doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D. Institute of Theoretical Physics (32-UTF) 20.02.2024 09:44 Začátek semestru jaro 2024
detail KTF KDKU066 "Between classicism and romanticism": a cultural and literary history between 1750-1820 23bKDKU066p1 19.02.2024 14:48 Změna rozvržení od 1. 3. 2024
detail KTF KHIS039 Auxiliary Historical Sciences of Modern Era 2 23bKHIS039x01 Mgr. Tereza Panošková Institute of Christian Art History (26-UDKU) 19.02.2024 11:42 Změna v rozvržení a výuky předmětu
detail KTF KDKU129 Profan iconography 2 23bKDKU129x01 Mgr. Tereza Panošková Institute of Christian Art History (26-UDKU) 19.02.2024 11:40 Změna ve výuce- od 6.3.2024
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 19.02.2024 10:41 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.02.2024 01:04 Výsledky Prosem. SZ po 3.oprav. termínu (10.1.a 31.1. a 6.2. 2024) - prezenční a komb. studium
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 16.02.2024 12:13 Konzultační hodiny lektorů KTV - LS 2023/2024
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 15.02.2024 14:42 státnice z analýzy dat (30.1.2024)
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 14.02.2024 09:54 Konzultační hodiny členů katedry TP - LS 2023/2024
detail PF   JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 13.02.2024 21:39 Generická témata diplomových prací - KTP
detail KTF KDKU317 Shapes and Methods of the History of Art in the Second Half of the 20th Century 23bKDKU317p1 doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 13.02.2024 09:34 Výukový materiál a výuka předmětu v LS
detail PF HSZK0420 Written Part of the Final State Examination in Administrative Law prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 12.02.2024 11:39 Upřesňující informace k písemné části státní závěrečné zkoušky ze správního práva
detail PF   Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 09.02.2024 16:22 Zveřejnění zadání a modelového řešení písemné části SZZK z občanského práva
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 09.02.2024 12:32 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v LS 2023/24
detail PF HSZK3410 Written Part of the Final State Examination in Constitutional Law Bc. Kateřina Žáková Department of Constitutional Law (22-KUP) 08.02.2024 16:38 Komise pro SZZK - Ústavní právo - HSZK 0410, HSZK 3410, HSO410
detail PF HPOP0024 Administrative Law IV prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 08.02.2024 12:23 KLP 1_2024 - Zadání a vzorové řešení
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 07.02.2024 12:20 Odpolední posilovna pro fakultní veřejnost od 19.2.2024 opět v provozu v rámci LS 2023/24!
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 05.02.2024 11:54 Diplomový seminář TP - 22.4.2024
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 05.02.2024 09:31 státnice z analýzy dat (23.1.2024)
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.02.2024 21:28 Výsledky Prosem. SZ po 2.oprav. termínu (10.1.a 31.1.2024) - prezenční a komb. studium
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 02.02.2024 14:02 Výsledky zápočtových testů z latiny - 26. 1. a 2. 2. 2024
detail PF   31.01.2024 14:53 Kurzy Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) pro letní semestr 2023/2024
detail FSV JSB537 Quantitative Data Analysis PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 30.01.2024 23:49 test 30.1.2023
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 30.01.2024 23:48 test 30.1.2023
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 30.01.2024 15:38 Diplomový seminář duben 2024
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 29.01.2024 23:21 Výseldky testů Proseminář SZ po opravách 19.1.2024
detail KTF KDKU250 Educational Excursion Mgr. Tereza Panošková Institute of Christian Art History (26-UDKU) 29.01.2024 19:36 Informace ke studijní exkurzi KDKU 250
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 26.01.2024 16:51 Konzultační hodiny LS 2023/2024
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 25.01.2024 22:22 test 23.1.2024
detail FSV JSB537 Quantitative Data Analysis PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 25.01.2024 22:21 test 23.1.2024
detail LFP   Mgr. Martina Buriánková Studijní oddělení (14-250) 22.01.2024 14:39 Hodnocení nemocnic studenty
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 22.01.2024 12:11 Odevzdávání dipl. prací na KOP v AR 2023/24
detail PF HPOP0024 Administrative Law IV prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 20.01.2024 16:09 INFORMACE K OBSAHU ZADÁNÍ KLP V LS 2024
detail PF   JUDr. Ing. Martin Adamec, LL.M., Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 17.01.2024 11:25 Správní právo - Pokyny pro studující přihlášené na písemnou SZZK
detail PF   Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 16.01.2024 15:30 Pokyny pro studující k písemné části SZZK
detail PF   Bc. Kateřina Žáková Department of Constitutional Law (22-KUP) 16.01.2024 15:04 Ústavní právo - Pokyny pro studující přihlášené na písemnou SZZK
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 16.01.2024 09:57 Pokyny pro studující k písemné části SZZK
detail HTF LBIB19 Latin Language II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2024 17:47 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0162 Latin II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2024 17:47 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0163 Latin III Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2024 17:46 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latin I Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2024 17:45 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0164 Latin IV Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2024 14:39 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny
detail FSV JSB537 Quantitative Data Analysis PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 11.01.2024 22:09 Výsledky obou testů z analýzy dat (aktualizace 11.1.)
detail FSV JSB537 Quantitative Data Analysis PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 10.01.2024 22:57 výsledky zkouškového testu z 9.1.
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.01.2024 22:12 výsledek testu 9.1.24
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.01.2024 20:40 Výsledky testů SZ Gn až 1.- 2 Kr, Iz, Jr
detail PF   JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 08.01.2024 17:14 TP I., TP III. - Celokatederní zápočtové testy
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 03.01.2024 18:56 výsledky zkouškového testu ze sociologie ze 2.1.
detail FSV JSB537 Quantitative Data Analysis PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 03.01.2024 18:54 výsledky zkouškového testu ze 2.1.
detail PF   JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 23.12.2023 16:47 Zadání a řešení cvičné písemné SZZk z TP
detail MFF NLTM021 Computability Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 22.12.2023 18:00 Předmět nevyučován
detail MFF NSWI037 Programming for Windows - II Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 22.12.2023 17:57 Předmět nevyučovám
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 21.12.2023 11:56 výsledky testů z předtermínů (19. a 20.12. 2023)
detail PF HPOP0043 Constitutional Law III doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 16.12.2023 22:08 Zadání a vzorová řešení klauzurních prací z ústavního práva
detail PedF   doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 14.12.2023 10:53 text publikace M. Mužákové Odlišnost jako dar.
detail PF   prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 01.12.2023 15:33 Výsledky cvičné písemné 4. SZZK - Správní právo
detail PF   Bc. Tereza Šenoltová Department of Business Law (22-KOBCHP) 01.12.2023 12:23 Nové zkouškové otázky pro předmět Obchodní právo II
detail FTVS PATL112 Athletics I PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 28.11.2023 14:31 přednáška 2 TZD skouku do dálky a do výšky
detail FTVS PATL122 Sport Specialization 1 - Athletics - Sprints PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 28.11.2023 14:29 Trénink překážek v AP a ZET
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.11.2023 23:12 Prosem. SZ - výsledky testů SZ - Gn, Mojžíš- Desatero
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 22.11.2023 11:10 test 1 výsledky-komplet
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Bc. Tereza Šenoltová Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.11.2023 17:25 KLP Obchodní právo 10. 11. 2023 – zadání a řešení, termíny nahlížení do klauzur
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.11.2023 17:46 Výsledky testů Prosem. SZ - 1. ročník - Gn
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 07.11.2023 10:39 Obhajoby DP
detail PF HPOP0012 Business Law II doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 06.11.2023 16:01 Přednáška OP II - specifika obchodních závazků a ochrana slabší strany
detail PF   Eva Kučerová Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 06.11.2023 13:15 Termíny obhajob DP Katedry správního práva a správní vědy
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 17.10.2023 13:07 Termíny obhajob diplomových prací pro AR 2023/2024
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 04.10.2023 10:50 MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - otázky
detail PF HPOP0012 Business Law II doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 03.10.2023 16:40 Přednáška OP II - úvod (prezentace)
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 03.10.2023 13:20 Termíny odevzdávání diplomových prací - KMP - ak. rok 2023/24
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 03.10.2023 08:18 Pravidla KZ KEP
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 02.10.2023 10:23 MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA - Otázky
detail 2.LF DA0105439 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 29.09.2023 12:56 Sylabus 2023-2024
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 26.09.2023 13:18 Zadání a řešení KLP ze dne 12. 9. 2023 a informace k výsledkům
detail HTF L0586 Elementary Playing of Keyboard Instruments I ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF LPAS09 Liturgy (Practical Exercise) II ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0443 Liturgy and Ceremonies of the Czechoslovak Hussite Church (practical training) II ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:48 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0442 Liturgy and Ceremonies of the Czechoslovak Hussite Church (practical training) I ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:47 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0481 Liturgical Singing III ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:47 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail HTF L0437 Liturgical Singing I ThDr. Petr Tvrdek, Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2023 15:46 Informace pro studenty ohledně zahájení výuky
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 07.09.2023 09:24 státnice z analýzy dat (05.9.2023)
detail MFF NDIN006 Computer Science Teaching Practice 1 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 06.09.2023 22:48 Instrukce pro studenty
detail MFF NDIN007 Computer Science Teaching Practice 2 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 06.09.2023 22:48 Instrukce pro studenty
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.06.2023 09:18 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2023/2024
detail FTVS PSPH621K Sport Games I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 26.06.2023 09:06 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail FTVS PSPH621 Sport Games I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 26.06.2023 09:05 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail PF   Michaela Špačková Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 17.04.2023 10:29 KH prof. Karfíkové
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 30.03.2023 14:26 SZZK - vymezení otázek SZZK 4. část 2022-2023
detail PF HPOP0103 Diploma seminar II - Public International Law JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. Department of Public International Law (22-KMP) 21.03.2023 21:46 Specifika psaní diplomových prací v oboru Mezinárodní právo veřejné
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 14.02.2023 10:59 státnice z analýzy dat (8.2.2023)
detail MFF NDIN008 Computer Science Teaching Practice 3 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 01.02.2023 09:24 Instrukce pro studenty
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 31.01.2023 11:35 státnice z analýzy dat (17.1.2023)
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.09.2022 11:15 státnice z analýzy dat (6.9.2022)
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 07.06.2022 23:49 státnice z analýzy dat 1.6.2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 17.03.2022 12:34 státnice z analýzy dat (15.3.2022)
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 10.02.2022 21:04 státnice z analýzy dat (2.2.2022)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.02.2022 17:17 Pravidla pro případnou distanční výuku v LS 2021/2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.02.2022 16:34 státnice z analýzy dat (25.1.2022)
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Urologická klinika (14-420) 21.09.2021 13:35 Important information Urology - credit, exam 2021_2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.02.2021 20:35 Státnice analýza dat (26.1.2021)
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.10.2020 17:59 Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK)
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 137
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or recently updated notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html