- Detail
  • We apologize, help topic was not found in your language, showing czech language version.
Detail vybrané pozvánky se zobrazuje ve formátu, jehož popis naleznete v dokumentaci.
Zobrazí se pozvánka, kterou jste vybrali v seznamu.
Tak, jak je pozvánka zobrazena, je možno ji vytisknout ve Vámi zvoleném editoru. K tomu slouží odkaz Zobrazení pozvánky. Ve výše zmíněném editoru máte ještě možnost pozvánku v případě potřeby dále graficky upravit.
Druhý použitý odkaz - Tisk seznamu studentů otevře nové okno prohlížeče a v něm soupis studentů přihlášených na vybranou akci.
2088.png