- Základní nastavení modulu
  • We apologize, help topic was not found in your language, showing czech language version.
Modul Komise umožňuje uživatelům s příslušným právem zakládat a editovat komise pro jednotlivé činnosti školy na webu. Ostatní uživatelé mají možnost jednotlivé komise prohlížet. Dále je zde agenda rozčleňování studentů přihlášených na konkrétní termíny státních zkoušek k jednotlivým subkomisím na základě zkoušených předmětů a příslušnosti studentů k oborům studia.
Základním kritériem pro použití komise je typ komise, který je definován v Parametrech v číselníku Typy komisí.
Dle oblasti komise typ určuje zcela jednoznačně její další použití a vazbu na další práci s jednotlivými moduly SIS:
KódOblastModulPoužití
Ppřezkumy poplatkůprezkumy_uczpracování poplatků na webu včetně přezkumů v této oblasti
Spřezkumy ve věcech studiaprezkumy_ucžádosti studentů o přezkumy ve věcech studia
Ooborová radaphdispindividuální studijní plán pro postgraduální studium
Upřijímací řízeníuchak Uchazečzpracování protokolů z přijímacích zkoušek na webu
Ycelkový výsledek SZZphdispkomise pro určení celkového výsledku SZZ
Zstátní závěrečné zkouškyszz_uczpracování dokumentace z průběhu státních závěrečných zkoušek na webu
nicostatní typy komisí