Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 155)
 
   Login via CAS
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2023 (FYZIOPNU)
Basic information
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2023
Variant code (CID): 9757
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Neurology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00600]
full-time
Czech
Kurz je zaměřen na update informací o fyzioterapii u Parkinsonovy nemoci (PN). Letošními tématy jsou možnosti využití kanabinoidů v léčbě Parkinsonovy nemoci, nutriční problematika a koncepty LSVT BIG a LOUD včetně kombinovaného protokolu. Trvalou součástí každého kurzu jsou kazuistiky a seznámení s novinkami ve fyzioterapii u PN za poslední rok.

Akce je zařazena do registru celoživotního vzdělávání UNIFY.
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Update 2023
8:45-9:00 Úvod - Martina Hoskovcová a Ota Gál
9:00-10:00 Nutrice u PN - Jiří Klempíř

10:00-10:15 Přestávka

10:15-11:15 Využití kanabinoidů u extrapyramidových syndromů - Hana Brožová
11:15-12:00 Kazuistiky - Ota Gál

12:00-13:15 Společný oběd

13:15-14:00 Kazuistiky - Martin Srp
14:00-14:45 Novinky ve fyzioterapii u PN - Martina Hoskovcová

14:45-15:00 Přestávka

15:00-16:15 LSVT BIG a LOUD - Ota Gál, Martin Srp

16:15-17:00 Networking
26
Kurz je určen pouze pro fyzioterapeuty, kteří v minulosti absolvovali Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci a jsou členy sítě ParkinsonCare.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Souhlasné stanovisko přiděluje vzdělávací akci dle interního předpisu UNIFY ČR
Guarantor and venue
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Department of Neurology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Viničná 481/9, 128 00 Praha 2
Dates and duration
2023/2024
winter semester, December
04.12.2023
Short-time
6 (total number of hours)
Fees and financing
700 Kč / kurz
osvobozeno
Application
SIS
Mgr. Markéta Vrbová
marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
224964128
08.09.2023
09.11.2023
Kurz je určen pouze pro fyzioterapeuty, kteří v minulosti absolvovali Kurz fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci a jsou členy sítě ParkinsonCare.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html