Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 152)
 
   Login via CAS
CŽV 7 - Supervizor v pomáhajících profesích (CZV7)
Basic information
CŽV 7 - Supervizor v pomáhajících profesích
Variant code (CID): 9682
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Humanities
Programme Management and Supervision [24-KRS]
combined
Czech
Pro koho je kurz určen?

Pro sociální pracovníky a jiné pracovníky pomáhajících profesí v přímé péči, kteří splňují požadavky k přijetí podle kritérií svazu národních asociací supervize (ANSE), viz níže. Případné dotazy je možno zasílat na peter.brnula@fhs.cuni.cz
Cílem kurzu je podpořit během tří let zralé odborníky v pomáhající profesi v jejich profesním zrání do role supervizora. Hlavním zdrojem učení je po krátké teoretické přípravě zahájení učební supervizní praxe a její zvládání na základě poskytnuté metodiky a vícestranné podpory učení.
Obsah a rozsah kurzu:CŽV 7 - Supervizor v pomáhajících profesích
Rozsah kurzu je 493hod., z toho je 190hod. cvičné supervizní praxe a peer supervize a 69 hod. samostudia (zpracování videí, samostudium k teoretickým poznatkům aj.). Účastník si sám zajišťuje a hradí minimálně 15hod. individuální supervize své supervize od dvou kvalifikovaných supervizorů, schválených lektory kurzu. Výuka probíhá jako součást blokové magisterské výuky specializace v supervizi na UK FHS, obvykle v několika nepravidelných dvou- až třídenních modulech v semestru, v přednáškách, v nácvicích v malých skupinách a v praxi, využívá se videozáznamů a dalších metod sebereflexe. Praxi v supervizi si zajišťuje účastník sám s podporou katedry.

Účastník průběžně vede různé formy supervize a učí se zvládat sledované aspekty supervizní práce. Požadavky kurzu naplňuje v průběhu tří let, je-li zkušený, může skončit dříve. Doklady o své práci ukládá do portfolia supervizora. Portfolio v závěru kurzu předkládá komisi k hodnocení, obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.

Celková cena kurzu za tři roky je 36 000.-Kč.
Poplatek 15tis. Kč se platí před zahájením 1. roku výuky na účet fakulty.

Rozpočet:
1.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie = 7 500Kč za semestr, t.j. 15 000Kč
Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min. rozsahu 3hod.v LS

2.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie = 7500Kč/semestr, t.j. 15 000Kč
Účastník si hradí vlastní individuální supervizi v min. rozsahu 6hod.

3.rok: Konzultace v rozsahu 5hod.+ posouzení portfolia + závěrečná obhajoba + certifikát= 6000.-Kč celkem. Účastník si hradí vlastní individuální supervizi v min. rozsahu 6hod.

Cena zahrnuje učební materiály, přímou výuku v rozsahu 234hod., hodnocení a závěrečné hodnocení, režii katedry a fakulty. Cena nezahrnuje individuální supervize ani pronájem prostor mimo výuku pro intervize či supervize, které poskytuje účastník ve své praxi.


Pro absolventy magisterského programu řízení a supervize, kteří studovali řízení, platí při účasti v kurzu zvýhodněná nabídka. Budou jim uznány předměty, které již absolvovali, a bude jim poskytnuta sleva 7 500Kč v prvních dvou semestrech, takže celková cena kursu za tři roky pro ně bude jen 28 500.-Kč.Požadavky vycházejí z evropských norem pro vzdělávání v supervizi a jsou následující:

1. Absolvent vysoké školy (Mgr.) – členská škola ASVSP, příp. studium humanitního směru

2. Min. věk 30let

3. 5 let kontinuální praxe v pomáhající profesi (alespoň dva roky přímá práce s klientem, zkušenosti s řízením jsou vítány)

4. Absolvent dlouhodobého sebezkušenostního výcviku (min. 2 roky má za sebou)

5. Doloží absolvování vzdělávacích kurzů v metodách reflektující práce se sebou, klienty a se skupinou či organizací v rozsahu min. 150 hod.

6. Doloží přijetí vlastní supervize v rozsahu 60hod. (týmové, skupinové, min.10hod. individuální)-doporučení supervizora ke kurzu je vítáno

7. Zkušenosti s vedením či vzděláváním dospělých

8. Osobnostní předpoklady pro roli supervizora

9. Znalosti z odborné četby k supervizi (předloží seznam prostudované literatury k pohovoru)

10. Úspěšný přijímací pohovor, ověřující uvedená kritéria a vhodnost uchazeče do otevírané skupinyPočet přijatých účastníků je omezen- skupina CŽV nepřesáhne 8 účastníků.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Management and administration (0413)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Účastník průběžně vede různé formy supervize a učí se zvládat sledované aspekty supervizní práce. Požadavky kurzu naplňuje v průběhu tří let, je-li zkušený, může skončit dříve. Doklady o své práci ukládá do portfolia supervizora.
Portfolio v závěru kurzu předkládá komisi k hodnocení, obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.
Guarantor and venue
doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.
Programme Management and Supervision
Programme Management and Supervision
FHS UK, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň
Dates and duration
2023/2024
winter semester
6
493 (total number of hours)
Fees and financing
36000 Kč / kurz
Application
UK FHS, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň
Programme Management and Supervision
Romana Pištěková
romana.pistekova@fhs.cuni.cz
224 271 446
22.08.2023
07.09.2023
přihlášky se průběžně procesují
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html