Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství ) - pro přijímací řízení 2024 (PRI_OT)
Basic information
Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství ) - pro přijímací řízení 2024
Variant code (CID): 9664
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
distance
Czech
Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek.
Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství )
Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek.
Vyplnění přihlášky elektronicky a zaplacení poplatku.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.
MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Dates and duration
2023/2024
August
31.07.2023
2
80 (total number of hours)
10/M
Fees and financing
1000 Kč / kurz
základní
Application
elektronicky
Studijní oddělení
Mgr. Jiří Novotný
jiri.novotny@lfp.cuni.cz
377593431
31.07.2023
31.05.2024
na kurz je možné se hlásit průběžně
31.7.2023-31.5.2024
Further information
https://lfp.cuni.cz/uchazeci/pripravne-kurzy/