Kurz zvládání stresu v mezilidských vztazích (Relational Mindfulness Training) (PLMIND)
Basic information
Kurz zvládání stresu v mezilidských vztazích (Relational Mindfulness Training)
Variant code (CID): 9640
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Occupational Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00560]
full-time
Czech
Cílem kurzu je zlepšení zvládání stresu v mezilidských vztazích, dosažení lepšího vnímání sebe i ostatních během různých společenských situací, umět lépe reagovat během interakcí s ostatními lidmi a rozvíjení laskavosti a soucitu k sobě a ostatním. V pracovním prostředí tyto techniky mohou být vhodnou metodou prevence syndromu vyhoření. Zejména ve zdravotnictví uplatní účastníci kurzu získané dovednosti nejen při komunikaci s pacientem, ale i kolegy.
Kurz zvládání stresu v mezilidských vztazích (Relational Mindfulness Training)
Program zahrnuje osm 2-hodinových setkání a jeden celodenní seminář (6 h)- celkem 22h a je praktický. Každá lekce je zaměřena na určité téma a metodu všímavosti. Účastníci obdrží pracovní skripta a nahrávky k domácímu cvičení všímavosti.

Témata jednotlivých setkání:
1. týden: Úvod do mindfulness a RMT: Co je individuální mindfulness a co je mindfulness ve vztazích? Jak spolu souvisí? Jak lépe naslouchat druhým lidem?
2. týden: Rozvíjení vděčnosti: Jak mohu účinně zvládat stres a rozvinout svůj nadhled v každodenních situacích?
3. týden: Přátelství k sobě: Jak se mohu efektivně poučit ze svých neúspěchů? Jak se mohu sám sobě stát větším přítelem? Jak překonat svého vnitřního kritika?
4. týden Přátelství k druhým: Jak lépe porozumět druhým lidem? Jak se účinně vyrovnat s nepříjemnými lidmi? Jak rozvinout zdravou míru empatie?
5. týden: Překonávání napětí ve společnosti lidí: Jak se cítit více uvolněně a svobodně v přítomnosti druhých lidí? Jak lépe zvládat situace, kdy se v přítomnosti druhých cítíme nepříjemně?
6. týden: Uvědomění silných a slabých stránek: Jak rozvinout zdravé sebevědomí? Jak využít své slabiny k růstu?
7. týden: Rozvoj blízkosti: Jak lépe pochopit situaci druhých lidí? Jak více rozvinout svoji empatii? Jak se lépe cítit ve společnosti?
8. Týden: Jak pokračovat s mindfulness dál: Jak udržet praxi mindfulness ve svém životě? Jak se připravit na různé životní situace?
+ Celodenní seminář (v 6. týdnu): opakování cvičení + pokročilá praxe ve skupině
14
kurz určen pro studenty 1. lékařské fakulty UK

Schedule details
Statistics for the MEYS
Personal skills and development (0031)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.
Department of Occupational Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Klinika pracovního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2, přízemí, seminární místnost
Dates and duration
2023/2024
winter semester, October
19.10.2023
1
22 (total number of hours)
8 setkání každý čtvrtek 13:30-15:30 + 1x sobota 25.11.2023 9:00-15:00
Fees and financing
0 Kč / kurz
Application
SIS
Bc. Lucie Bubrín
lucie.bubrin@lf1.cuni.cz
224964606
01.08.2023
10.10.2023
Kurz je vhodný pro studenty všech ročníků a oborů LF.