Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 153)
 
   Login via CAS
Akademie třetího věku (9562)
Basic information
Akademie třetího věku
Variant code (CID): 9562
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
full-time
Czech
Akademie třetího věku na LFP vznikla 10 let po založení U3V jako její navazující studium. Kurz se zaměřuje na aktuální zdravotní témata a novinky v medicíně, které oslovují seniorské posluchače. I v tomto kurzu obdobně jako na U3V přednášejí renomovaní odborníci z Lékařské fakulty a FN v Plzni. Výuka probíhá interaktivně. Témata přednášek se proto každý rok obměňují.
Není kvalifikačním kurzem.
Akademie třetího věku. Stáří jako výzva
Prezenční plán programu počítá s 9 přednáškami z různých klinických oborů.
160
Program A3V je určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a dále válečným veteránům dle zákona č. 170/2002 Sb.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není kvalifikačním studiem
Guarantor and venue
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Hnědá posluchárna LF UK v Plzni, alej Svobody 76
Dates and duration
2023/2024
winter and summer semester, October
02.10.2023
2
18 (total number of hours)
Monday
Fees and financing
700 Kč / year
Application
alej Svobody 76, 323 00 Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377593540
15.05.2023
01.09.2023
podat přihlášku lze do naplnění kapacity kurzu
Kurz se pravidelně otevírá každý akademický rok. Výuka proběhne v Hnědé posluchárně LF v Plzni, alej Svobody 76.
Further information
https://lfp.cuni.cz/sekce/409-home.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html