Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 155)
 
   Login via CAS
U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. (1770)
Basic information
U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí.
Variant code (CID): 9552
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
full-time
Czech
Univerzita třetího věku na LFP vznikla v roce 1998. Stále se ale setkává s velkým zájmem seniorů o studium. Posluchači se během dvouletého studia seznámí se základy somatologie, nejčastějšími onemocněními ve stáří a jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení a zdravotně sociální oblasti. Přednášející z LF a FN Plzeň tak kromě odborných témat prezentují i činnost fakulty a její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Na přednáškách se podílí i další odborníci z celé ČR. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači obdrží ke kurzu učebnici Člověk ve zdraví i nemoci (Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří).
Není kvalifikačním kurzem.
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
V prvním ročníku posluchači absolvují 9 přednášek z oblasti: historie medicíny, anatomie a fyziologie nervové, močové a pohlavní, trávicí a oběhové soustavy, dozví se o nejčastějších onemocněních gastroenterologických, neurologických, urologických a kardiovaskulárních onemocněních.
121
Program U3V je určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou, a dále válečným veteránům dle zákona č. 170/2002 Sb.
Čtyřsemestrální kurz rozložený do dvou akademických let, k úspěšnému absolvování je předpoklad prezenční účasti na přednáškách alespoň ze 70 % a úspěšné absolvování písemného závěrečného testu.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku
Guarantor and venue
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Dates and duration
2023/2024
winter semester, October
03.10.2023
4
36 (total number of hours)
24/M
Tuesday - Tuesday
Fees and financing
1000 Kč / year
Poplatek ve výši 1000 Kč za každý akademický rok
základní
Application
alej Svobody 76, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
25.05.2023
30.09.2023
Further information
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html