Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 156)
 
   Login via CAS
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci (FYZIOPN)
Basic information
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
Variant code (CID): 9410
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Neurology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00600]
full-time
Czech
Parkinsonova nemoc a atypické parkinsonské syndromy z pohledu neurologa; Projekt ParkinsonCare; Fyzioterapeutické vyšetření u Parkinsonovy nemoci; Terapie Parkinsonovy nemoci; Interprofesní péče u Parkinsonovy nemoci.
Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci
1. den - PN a atypické parkinsonské syndromy z pohledu neurologa; Projekt ParkinsonCar
8:45-9:00 Úvod - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. a Mgr. Ota Gál, Ph.D.
9:00-9:45 Motorické a non-motorické symptomy PN - prof. MUDr. Evžen Růžička,DrSc.
9:45-10:30 Atypické parkinsonské syndromy: klinický obraz a diferenciální diagnostika MSA, PSP a LBD - prof. MUDr. Jan Roth,CSc.
10:30-10:45 Přestávka
10:45-11:30 Farmakoterapie u PN a atypických parkinsonských syndromů - doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
11:30-13:00 Oběd
13:00-13:45 Intervenční léčba u PN a atypických parkinsonských syndromů - prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
13:45-14:30 Interprofesní péče u PN - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
14:30-15:00 Přestávka
15:00-15:45 Od ParkinsonNet k ParkinsonCare - Mgr. Ota Gál, Ph.D.
15:45-16:30 European Physiotherapy Guideline for Parkinson's disease - Maarten Nijkrake
16:30-17:00 Diskuse

2. den - Fyzioterapeutické vyšetření u PN
8:15-8:45 Klinické neurologické vyšetření: co by měl fyzioterapeut vědět? MUDr. Petra Havránková, Ph.D.
8:45-9:15 Anamnéza a vyšetření - Mgr. Ota Gál, Ph.D. a MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
9:15-9:45 Vyšetření stability u PN - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
9:45-10:00 Přestávka
10:00-10:30 Praktické workshopy: Hodnocení fyzické kondice – Klára Plichtová
10:30-11:15 Praktické workshopy: vyšetření pacienta s PN
Skupina 1: Vyšetření chůze a transferů – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Vyšetření stability – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
Skupina 3: Vyšetření respiračních funkcí – Mgr. Martin Srp, Ph.D.
11:15-12:00 Praktické workshopy: vyšetření pacienta s PN
Skupina 1: Vyšetření chůze a transferů – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Vyšetření stability – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
Skupina 3: Vyšetření respiračních funkcí – Mgr. Martin Srp, Ph.D.
12:00-13:15 Oběd
13:15-14:00 Praktické workshopy: vyšetření pacienta s PN
Skupina 1: Vyšetření chůze a transferů – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Vyšetření stability – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
Skupina 3: Vyšetření respiračních funkcí – Mgr. Martin Srp, Ph.D.
14.00-14.15 Přestávka
14.15-15.00 Interpretace vyšetření - Mgr. Ota Gál, Ph.D. a MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
15:00-16:30 Vyšetření pacienta s PN - Mgr. Ota Gál, Ph.D. a MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
16:30-17:00 Závěr a diskuze

3. den - Vyšetření a terapie u PN
9:00-10:30 Vyšetření u PN – kazuistiky I (účastníci)
10:30-10:45 Přestávka
10:45-12:15 Vyšetření u PN – kazuistiky II (účastníci)
12:15-13:30 Oběd
13:30-14:00 Cvičení u Parkinsonovy nemoci - Mgr. Romana Konvalinková
14:00-15:00 Fyzioterapie chůze - Mgr. Ota Gál, Ph.D.
15:00-15:15 Přestávka
15:15-15:45 Fyzioterapie poruch stability - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
15:45-16:15 Praktické workshopy: Nácvik transferů – Mgr. Romana Konvalinková
16:15-17:00 Praktické workshopy: terapie pacienta s PN
Skupina 1: Dual-task trénink – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Aerobní a posilovací trénink – Mgr. Martin Srp, Ph.D.
Skupina 3: Podnětové strategie – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

4. den - Interprofesní péče u PN
9:00-9:45 Praktické workshopy: terapie pacienta s PN
Skupina 1: Dual-task trénink – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Aerobní a posilovací trénink – MUDr. Martin Srp, Ph.D.
Skupina 3: Podnětové strategie – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
9:45-10:30 Praktické workshopy: terapie pacienta s PN
Skupina 1: Dual-task trénink – Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Skupina 2: Aerobní a posilovací trénink – Mgr. Martin Srp, Ph.D.
Skupina 3: Podnětové strategie – MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
10:30-10:45 Praktické workshopy: diskuze
10:45-11:00 Přestávka
11:00-11:45 Co by měl fyzioterapeut vědět o logopedii? - Mgr. Hana Růžičková, Ph.D.
11:45-12:30 Co by měl fyzioterapeut vědět o pacientských organizacích v Česku? - Mgr. Ota Gál,Ph.D.; Romana Skála-Rosenbaum a Jan Škrkal
12:30-13:45 Oběd
13:45-14:30 Co by měl fyzioterapeut vědět o neuropsychologii? - Vladimíra Plzáková
14:30-15:00 Fyzioterapie u atypických parkinsonských syndromů - Mgr. Martin Srp, Ph.D.
15:00-15:15 Přestávka
15:15-15:45 Respirační fyzioterapie u PN a atypických parkinsonských syndromů - Mgr. Martin Srp,Ph.D.
15:45-16:15 Revize a hodnocení kurzu: co budu od pondělí dělat jinak? - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. a Mgr. Ota Gál, Ph.D.

Fyzioterapeuti se zájmem o problematiku Parkinsonovy nemoci

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Souhlasné stanovisko přiděluje vzdělávací akci dle interního předpisu UNIFY ČR
Guarantor and venue
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Department of Neurology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Viničná 481/9, 128 00 Praha 2
Dates and duration
2023/2024
winter semester, October
19.10.2023
Short-time
25 (total number of hours)
19. a 20. 10. 2023 - 15. a 16. 2. 2024
Fees and financing
3200 Kč / kurz
osvobozeno
Application
SIS
Eva Svobodová
lucie.bubrin@lf1.cuni.cz
224964606
15.05.2023
26.09.2023
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html