Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 152)
 
   Login via CAS
nPrevence (ADINPRE)
Basic information
nPrevence
Variant code (CID): 9404
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00611]
full-time
Czech
Metodika nPrevence – ryze český program všeobecné prevence užívání návykových látek – je určena především pro práci s mládeží 13+. Cílem preventivního programu nPrevence je vybavit mladé lidi tak, aby v životě činili zdravá a bezpečná rozhodnutí. nPrevence je koncipována tak, aby volně navazovala na původních 12 lekcí metodiky Unplugged. Cílem je upevnit a dále posílit preventivní efekt především u užívání tabáku, alkoholu a konopných drog a sociální pracovníky vybavit metodikou, která obnovuje, upevňuje a doplňuje vzdělání sociálních pracovníků v práci s mládeží v rámci prevence rizikového chování. Součástí metodiky je manuál pro pracovníky, kteří budou realizovat program. Celkem čtyři 45minutové lekce nPrevence lze realizovat v průběhu běžného školního režimu. Koncovým realizátorem je vyškolený preventivní pracovník
nPrevence
6. 6. 2023
8 hodin
zakončeno testem
nejsou stanoveny

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu (0188)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Městská policie Orlová, Polní 973, 735 14 Orlová
Dates and duration
2022/2023
summer semester, June
06.06.2023
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
Application
SIS
Eva Svobodová
lucie.bubrin@lf1.cuni.cz
224964606
02.05.2023
26.05.2023
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html