EU Careers preparation course (CU) (9385)
Basic information
EU Careers preparation course (CU)
Variant code (CID): 9395
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Rectorate
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
combined
English
Kurz je určen pro studenty a absolventy Univerzity Karlovy, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru v institucích a orgánech EU. Výběrové řízení na pozice do institucí EU organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office). Cílem kurzu je zvýšit povědomí o kariérních možnostech a příležitostech k uplatnění v institucích a orgánech EU a zvýšit tak šance na úspěch v otevřených výběrových řízeních, aby došlo ke zvýšení zastoupení Čechů v Evropské unii. Předmět je společným projektem Univerzity Karlovy (UK) a Vysoké školy ekonomické (VŠE).
Absolvent:

získá orientaci ve služebním řádu EU, systému výběrových řízeních a fungování institucí EU
zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí
zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU
prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem
získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku
EU Careers preparation course (CU)
I. modul (UK) Jak na kariéru v EU: Evropská unie, instituce EU, lidé a příležitosti v EU
II. modul (VŠE) Kompetence a jejich testování v EU: Kompetence a jejich testování v EU
III. modul (UK) Jak vystoupit z řady: Sebeprezentační a komunikační dovednosti uchazeče
IV. modul (VŠE) Jak získat práci: Assessment centrum, pohovor a lobování v institucích EU

Harmonogram skupinových setkání:
I. Modul European Union, institutions, and people

Univerzita Karlova

prezenčně, Zelená posluchárna, Celetná 20

6. 10. 2023 | 20. 10. 2023 | 27. 10. 2023 | 12.30–17.00

II. Modul Reasoning Tests (CBT)

Vysoká škola ekonomická v Praze

video-přednášky a online webináře

30. 10. 2023 | 23. 11. 2023 | 17.00–19.00

III. Modul Case Study

Vysoká škola ekonomická v Praze

video-přednášky a online webináře

23. 11. 2023 | 4. 12. 2023 | 18. 12. 2023 | 17.00–19.00

IV. Modul Self-presentation skills

Univerzita Karlova

online skupinové setkání

5. 1. 2024 | 17.30–18.30 | 12. 1. 2024 | 19. 1. 2024 | 9.00–12.30
25
Registrace na webu https://cesidoeu.cz/EPSO-1.html

Schedule details
Statistics for the MEYS
Political sciences and civics (0312)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
5
Guarantor and venue
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Zelená posluchárna, Celetná 20/distančně (kombinovaná forma)
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
JUDr. Michal Říha, Ph.D.
Dates and duration
2023/2024
winter and summer semester
1
130 (total number of hours)
Fees and financing
5000 Kč / kurz
Application
Ovocný trh 560/5, Praha 1
Ing. Zuzana Pondělíčková
zuzana.pondelickova@ruk.cuni.cz
224491679
10.07.2023
15.08.2023
Further information
https://cesidoeu.cz/EPSO-1.html