Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Respirační fyzioterapie (FYZIORE)
Basic information
Respirační fyzioterapie
Variant code (CID): 9313
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00640]
full-time
Czech
Kurz je určen pro fyzioterapeuty se zájmem o problematiku plicní rehabilitace. Navazující tematické okruhy představí ucelený náhled na možnosti terapeutického ovlivnění dechových dysfunkcí postupy a technikami respirační fyzioterapie. Součástí kurzu je praktický nácvik technik respirační fyzioterapie včetně postupů s využitím přístrojů.
Respirační fyzioterapie
KURZ RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

14. září 2023 12:30 – 17:00
12:30 – 12:50 Registrace
12:55 – 13:00 Zahájení
13:00 – 14:00 Kineziologie hrudníku, biomechanika dýchání a dechový vzor, Mgr. Martina Havlová, Ing. Milan Šebek
14:00 – 15:00 Vyšetření, Ing. Milan Šebek, Mgr. Martina Havlová,
15:00 – 16:00 Patofyziologie respiračního systému a miniinvazivní výkony, Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph. D.
16:00 – 17:00 Reedukace dechového vzoru, Mgr. Martina Havlová

15. září 2023 8:00 – 17:00
8:00 – 9:00 Postura v kontextu dýchání a korekce držení těla, Bc. Monika Tichá
9:00 – 10:00 Drenážní techniky, Mgr. Martina Havlová
10:00 – 12:00 Instrumentální techniky v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 14:00 Respirační problematika z pohledu rehabilitačního lékaře, MUDr. Natálie Šebková
14:00 – 15:00 Pánevní dno v kontextu dechu, Mgr. Klaudia Fabičovic
15:00 – 16:00 Základní plicní diagnózy a možnosti léčby, MUDr. Lenka Návratová
16:00 – 17:00 Jóga v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová

16. září 2023 8:00 – 16:00
8:00 – 11:00 Ošetření struktur pohybového aparátu v kontextu dýchání, Bc. Kateřina Bakulová
11:00 – 12:00 Speciální metody v respirační fyzioterapii, Bc. Monika Tichá, Mgr. Martina Havlová
12:00 – 13:00 Pauza
13:00 – 15:00 Využití vybraných přístrojů v respirační fyzioterapii, Mgr. Martina Havlová, Ing. Milan Šebek
15:00 – 16:00 Další nástroje respirační fyzioterapie, Mgr. Martina Havlová
17:00 Ukončení
12
vzdělání v oboru fyzioterapie

Schedule details
Statistics for the MEYS
Therapy and rehabilitation (0915)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Souhlasné stanovisko přiděluje vzdělávací akci dle interního předpisu UNIFY ČR
Guarantor and venue
Mgr. Martina Havlová
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2
Dates and duration
2022/2023
summer semester, September
14.09.2023
Short-time
19 (total number of hours)
14.-16. 9. 2023
Fees and financing
5300 Kč / kurz
osvobozeno
Application
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
17.04.2023
17.06.2023
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html