Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 140)
 
   Login via CAS
Spatial Data Analyst (9299)
Basic information
Spatial Data Analyst
Variant code (CID): 9299
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Futher Education Centre [31-643]
full-time
Czech
Intenzívní upskilling kurz zaměřený na možnosti geografických analýz v městském prostředí s využitím moderních technologických nástrojů a metod.
Rozšíření znalostí a dovedností při analýze fyzického a sociálního prostředí ve městech a jejich metropolitních regionech. Struktura kurzu je tvořena pěti tematickými bloky s následujícím obsahem: small data, big data, terénní praktikum, syntéza a interpretace, workshop. Small data představují tradiční robustní datovou základnu pro urbánní analýzy v oblasti demografie, dopravy, správy nebo územního plánování. V současnosti existuje nejen možnost využít zcela nová data z populačního cenzu 2021, ale také rozsáhlé zdroje průběžné statistiky. Big data naopak představují zcela novou možnost mapování mobility, funkcí, městských rytmů i chování uživatelů měst v reálném čase. V rámci terénního praktika využijí studenti moderní mapovací nástroje (Arc GIS Field Map) a pořídí panoramatické letecké fotografie s pomocí dronu. V závěrečném bloku budou diskutovány metody syntézy dostupných dat a informací, vizualizace a interpretace dat. Kurz je zakončen worshopem s prezentací studentských vizuálních portfolií. Portfolia se skládají z grafických a kartografických výstupů z jednotlivých hodin. Zdařilé výstupy mohou být publikovány na webu Mapového a datového centra.
Spatial Data Analyst
5 setkání ve dnech (vždy v časech 14:00 – 18:00):

1. lekce: Small data (12. 5. 2023)

2. lekce: Big data (19. 5. 2023)

3. lekce: Terénní praktikum (26. 5. 2023)

4. lekce: Syntéza, vizualizace a interpretace dat (2. 6. 2023)

5: lekce: Závěrečný workshop (9. 6. 2023)
5 setkání ve dnech (vždy v časech 14:00 – 18:00):

1. lekce: Small data (12. 5. 2023)

2. lekce: Big data (19. 5. 2023)

3. lekce: Terénní praktikum (26. 5. 2023)

4. lekce: Syntéza, vizualizace a interpretace dat (2. 6. 2023)

5: lekce: Závěrečný workshop (9. 6. 2023)
Kurz je určen především odborníkům se základní znalostí prostorové (geografické) analýzy, kteří poptávají rozšíření znalostí a dovedností při analýze fyzického a sociálního prostředí ve městech a jejich metropolitních regionech. Jedná se tedy o mimo fakultní veřejnost, ale i studenty geografie.


Spatial data.zip, A
Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Department of Social Geography and Regional Development
Department of Social Geography and Regional Development
Spatial Data Analyst
Dates and duration
2022/2023
summer semester
12.05.2023
Short-time
20 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / semestr
Application
Albertov 6, 128 00 Praha 2
Department of Social Geography and Regional Development
RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
jakub.jelen@natur.cuni.cz
221 951 974
27.03.2023
05.05.2023
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html