Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Technologie a prevence (ADITEP)
Basic information
Technologie a prevence
Variant code (CID): 9297
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague [11-00611]
distance
Czech
Zásadním problémem, na který tento kurz upozorňuje a přispívá k jeho řešení, je ohrožení zdraví a vývoje dětí a dospívajících jejich nadměrným a nevhodným užíváním digitálních technologií. V České republice existují iniciativy, které upozorňují na digitální rizika a poskytují nástroje pro jejich prevenci. Omezují se však zejména na témata kyberšikany a sexuálních predátorů. Existuje velice omezený počet iniciativ, které by poukazovaly na ohrožení duševního zdraví ve spojitosti s digitálními riziky a poskytovaly nástroje pro jejich prevenci. Tento kurz naopak shrnuje problematiku digitálních rizik v jejím celku. Metodici prevence pracují s dětmi a dospívajícími napříč sociodemografickým spektrem společnosti, mohou tak velice efektivně provádět celospolečenskou prevenci a včasný záchyt patologických jevů. Kurz metodikům prevence i sociálním pracovníkům poskytuje informace a nástroje jak pro vzdělávání, tak pro odhalování možných patologických případů. Pro preventivní aktivity jim kurz nabízí dostatečné informační zázemí, aby mohli dále edukovat pedagogický sbor, samotné žáky, ale i jejich rodiče.
Technologie a prevence
1.4.2023-31.8.2023
Nejsou stanoveny

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Dates and duration
2022/2023
summer semester, April
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
Application
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
01.04.2023
31.08.2023
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html