Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Česká politická kultura za vlády Františka Josefa I.: Podvody, násilí a bizarnosti v politice 19. století (9280)
Basic information
Česká politická kultura za vlády Františka Josefa I.: Podvody, násilí a bizarnosti v politice 19. století
Variant code (CID): 9280
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
full-time
Czech
Kurz usiluje o netradiční představení počátků moderní české politické kultury, která se začala formovat ve 2. polovině 19. století a určuje naši „politickou kulturu“ (a též „kulturu politiky“) dodnes. Kurz tematicky volně navazuje na přednášky ze zimního semestru, ale lze si jej zapsat samostatně. Jednotlivá témata představí jak důležité fenomény (např. volby, kandidáti, volební teror), tak některá unikátní česká specifika (např. zvolení první ženy do parlamentu - Čechy 1912); patologické jevy našeho parlamentarismu (sněmovní obstrukce) či každodennost v životě poslance (život poslanců ve Vídni, pohřby národních vůdců apod.).

Plán přednášek:
1. Hledá se „ideální kandidát“: kritéria výběru poslanců
2. Volby jako „svátek demokracie“?
3. Od chabrusu k uzence: volební podvody a volební teror v 19. století
4. První v Rakousku!: volební právo žen a zvolení první poslankyně
5. Každodennost v životě poslanců 19. století
6. Nic nového pod sluncem: parlamentní obstrukce včera a dnes
7. Exkurze: Vyšehradský hřbitov a prohlídka Slavína
Přednášky budou doprovázeny powerpointovými prezentacemi (promítání dobových materiálů).

Zakončení: diskuse
Česká politická kultura za vlády Františka Josefa I.: Podvody, násilí a bizarnosti v politice 19. století
pátek 9:30-10:50
důchodový věk (60+)

Schedule details
Date:01.03.2024
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
  
Date:15.03.2024
Time:09:00 - 10:20
Room:H012
  
Date:05.04.2024
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
  
Date:19.04.2024
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
  
Date:03.05.2024
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
  
Date:17.05.2024
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
  
Date:31.05.2024
Time:09:30 - 10:50
Room:H011
Statistics for the MEYS
History and archaeology (0222)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Guarantor and venue
PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Institute of International Studies
Institute of International Studies
Dates and duration
2023/2024
summer semester
1
14 (total number of hours)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Fees and financing
500 Kč / semestr
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2023
31.01.2024
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html