Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
xxx (8714)
Basic information
xxx
Variant code (CID): 9244
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
distance
Czech
Vzdělávací program je zaměřen na efektivní nastavení prevence konfliktů ve školách a školských zařízeních v různých pracovních situacích a při komunikaci s rodiči, žáky a kolegy. Účastníci se seznámí s teoretickým základem konfliktů a naučí se efektivně nastavit prevenci ve své organizaci. Pochopí význam vlastního hodnocení a budou ho umět využít jako základní oporu při řešení komplikovaných situací. Budou umět pojmenovat a nastavit smysluplné komunikační toky a efektivní systém spolupráce. Naučí se eliminovat komunikační stopky a komunikovat bez zbytečných spouštěčů.
MSMT-6748/2022-1-395
MŠMT
11914/2017-1
Prevence konfliktních situací ve škole – webinář
Tematické bloky:

1 Teoretická část: 2 hodiny (90minut)
● Teoretický rámec a terminologické vymezení – vymezení, druhy a fáze konfliktů, strategie, způsoby řešení
● Konflikt-spor-problém
● Konfliktní situace ve školství
● Spouštěče
30 minut pauza

2 Teoretická část: 2 hodiny (90minut)
● Osobnostní nastavení
● Pravidla a jejich role v prevenci konfliktů
● Informační toky a jejich systém
● Zdroje zpětné vazby a jejich využití v prevenci konfliktů

30 minut pauza
3 Praktická část (90min)
● Rozbor konkrétních případů ze života školy, diskuze, dotazy
15
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, členové širšího vedení školy (například vedoucí předmětových komisí či metodických sdružení, metodikové prevence, výchovní poradci), učitelé všech druhů škol a školských zařízení

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training without subject specialisation (0113)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování
Guarantor and venue
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Dates and duration
2023/2024
winter semester, October
Short-time
6 (total number of hours)
Fees and financing
2300 Kč / kurz
Application
Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UK Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
01.09.2023
30.06.2024
dle vyhlášených termínů na www.kamv.cz
Kontaktní osoba na KAMV pro organizační záležitosti Mgr. Danuše Dvořáková
referentka CŽV Klára Hašková klara.haskova@pedf.cuni.cz tel. 221 900 342
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html