Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Letní kurz Čeština a česká kultura (9228)
Basic information
Letní kurz Čeština a česká kultura
Variant code (CID): 9228
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague (Vorsilska) [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
full-time
Czech
Letní kurz Čeština a česká kultura je určen zahraničním zájemcům o český jazyk a českou kulturu. Účastníky čeká interaktivní výuka jazyka spojená s tematicky zaměřenými přednáškami a exkurzemi.
Letní kurz Čeština a česká kultura
50 vyučovacích hodin a ktematicky zaměřené přednášky
Účast možná od 18 let.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Language acquisition (0231)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Centre Prague (Vorsilska)
Centre Prague (Vorsilska)
Dates and duration
2022/2023
July
Short-time
50 (total number of hours)
Monday - Sunday
Fees and financing
8800 Kč / month
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Ing. Alena Janovová
studref2@ujop.cuni.cz
224990455
14.03.2023
22.06.2023
Further information
https://ujop.cuni.cz/UJOP-411.html?ujopcmsid=38:cestina-a-ceska-kultura
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html