Course & hands on workshop of esophageal echocardiography (7175)
Basic information
Course & hands on workshop of esophageal echocardiography
Variant code (CID): 9195
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
1st Department of Internal Medicine – Cardioangiology [15-410]
full-time
Czech
Kurz je zaměřen na praktické návody k vyšetřování jícnovou echokardiografií v běžné klinické praxi.
101648
Česká lékařská komora
101648
Kurz & hands on workshop jícnové echokardiografie
Termín konání: 9. 6. 2023
10
Elektronicky na adrese: https://www.lfhk.cuni.cz/web/TEE-kurz/Registrace/Schedule details
Statistics for the MEYS
Medical diagnostic and treatment technology (0914)
Master's degree
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
6
získání dalších odborných znalostí v oboru
Stavovský předpis č. 16 ČLK
Course & hands on workshop of esophageal echocardiography
Guarantor and venue
MUDr. Karel Mědílek, Ph.D.
1st Department of Internal Medicine – Cardioangiology
1st Department of Internal Medicine – Cardioangiology
Výukové centrum lékařské fakulty (budova č. 40), Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové
Dates and duration
2022/2023
summer semester, June
09.06.2023
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
1000 Kč / kurz
POUZE PŘIJATÍ UCHAZEČI uhradí poplatek převodem na účet na základě zaslaných informací e-mailem.
základní
Application
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Studijní oddělení, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
MUDr. Karel Mědílek, Ph.D.
karel.medilek@fnhk.cz
495 834 924
10.03.2023
30.04.2023
https://www.lfhk.cuni.cz/teekurz/