Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Follow-up Czech Course ERASMUS (9146)
Basic information
Follow-up Czech Course ERASMUS
Variant code (CID): 9146
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague (Krystal) [67-17]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
full-time
Czech
Semestrální kurz češtiny na úrovni A1 na zkáladě jazykových znalostí studentů, kteří ukončili intenzivní kurz češtiny pro studenty Erasmus. Kurz je pořádán ve spolupráci s Rektorátem UK a cílovou skupinou jsou univerzitní studenti přijíždějící v rámci výměnného programu Erasmus, kteří se chtějí dál učit na ÚJOP.
Follow-up Czech Course ERASMUS
15 týdenní kurz, 60 vyučovacích hodin
Schválení Evropskou kanceláří Rektorátu UK.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Language acquisition (0231)
Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3 ECTS
Guarantor and venue
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Centre Prague (Krystal)
Centre Prague (Krystal)
Dates and duration
2022/2023
winter and summer semester
1
60 (total number of hours)
60 vyuč. hod
Thursday - Thursday
16.2.2023
Fees and financing
2000 Kč / kurz
osvobozeno
Application
erasmus@ruk.cuni.cz
Bc. Weixi Jiang
weixi.jiang@ujop.cuni.cz
224491927
14.02.2023
Přesné datum stanovuje RUK.
Further information
https://cuni.cz/UKEN-199.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html