Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 152)
 
   Login via CAS
Teaching Civics and the Basics of Social Sciences for Primary and Secondary Schools (928)
Basic information
Teaching Civics and the Basics of Social Sciences for Primary and Secondary Schools
Variant code (CID): 9144
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: Faculty of Education
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
full-time
Czech
webové stránky: http://kovf.pedf.cuni.cz/rozsirena-aprobace/
Absolvent se orientuje v základech společenských věd a filosofie, rozumí specifikám didaktiky OV a ZSV.
MSMT- 9202/2023-6-449
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MSMT- 28686/2022-3
Teaching Civics and the Basics of Social Sciences for Primary and Secondary Schools
viz http://kovf.pedf.cuni.cz/rozsirena-aprobace/
Studijní plán programu:
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OCRO20OV&graficky=0&fak=11410
25
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání učitelství nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Master's degree
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Učitel SŠ a 2.stupně ZŠ - aprobace OV a ZSV
§ 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Teaching Civics and the Basics of Social Sciences for Primary and Secondary Schools
Guarantor and venue
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Pedf UK, ul. Magdalény Rettigové
Dates and duration
2023/2024
winter semester, October
01.10.2023
4
270 (total number of hours)
bloková soustředění
Fees and financing
14000 Kč / year
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Ilona Ondráčková
ilona.ondrackova@pedf.cuni.cz
221 900 343
01.03.2022
31.07.2023
výběrové řízení proběhne v září 2023
Výběrové řízení na základě předložení osobních materiálů a dokladů o ukončeném VŠ vzdělání dle stanovených podmínek k přijímání zájemců o program CŽV
Further information
http://kovf.pedf.cuni.cz/rozsirena-aprobace/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html