Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
aa (4886)
Basic information
aa
Variant code (CID): 9138
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Education
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
full-time
Czech
Cílem kurzu je seznámit vyučující ruského jazyka na základních a středních školách se současnou normou a jazykovým územ ruského jazyka, představit jim nejvýraznější jevy z oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky současného ruského jazyka, v rámci slovní zásoby bude pozornost věnována zejména otázkám přejímání z angličtiny a porovnání použití anglicizmů a původních ruských výrazů v řeči. Dalším cílem
kurzu je poskytnout účastníkům možnost upevnění a rozvoje vlastní komunikační kompetence při konverzaci s rodilým mluvčím. Účastníci současně získají představu o možných způsobech didaktizace jednotlivých témat a variantách jejich realizace ve výuce konverzace v ruském jazyce.
MSMT-13891/2021-3-601
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka
Současný ruský jazyk: 4 hodiny
V tomto bloku se účastníci seznámí se současnou jazykovou normou a také jazykovým územ v oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky ruského jazyka. V rámci každé lingvistické disciplíny bude pozornost věnována aktuálním jevům, důraz bude kladen zejména na aplikovatelnost poznatků do výuky ruštiny na základní a střední škole. 4 hod
Konverzace v ruském jazyce: 4 hodiny
V tomto prakticky orientovaném bloku budou mít účastníci možnost upevnit a rozšířit si vlastní lingvistické dovednosti při konverzaci s rodilým mluvčím na vybraná témata. Témata budou volena s ohledem na potřeby vyučujících ruského jazyka na základních a středních školách.
15
Včasné podání přihlášky
Splnění požadované kvalifikace - aprobovaný učitel ruského jazyka na ZŠ, SŠ

Schedule details
Statistics for the MEYS
Teacher training with subject specialisation (0114)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1, 110 00
Dates and duration
2023/2024
winter semester
Short-time
8 (total number of hours)
Fees and financing
800 Kč / kurz
Informace k platbě - PŘIJÍMÁME POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY! Jiná forma úhrady poplatku není možná!
Číslo účtu: 85236011/0100
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího programu
Variabilní symbol pro platbu 625923
osvobozeno
Application
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Klára Hašková, DiS.
klara.haskova@pedf.cuni.cz
221 900 342
01.10.2023
01.03.2024
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)
Further information
http://krl.pedf.cuni.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html