Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Entrance Examination Preparatory Course (9064)
Basic information
Entrance Examination Preparatory Course
Variant code (CID): 9064
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Arts
Institute of Germanic Studies [21-UGS]
full-time
Czech
1. seznámení uchazečů s průběhem přijímacích zkoušek 2. gramatika 3. slovní zásoba 4. práce s textem 5. reálie 6. ukázky výuky 7. literatura a kultura německy mluvících zemí.
Kurz se pořádá jako forma přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o bakalářské studium oboru Německý jazyk a literatura. Základním cílem je seznámit uchazeče s podobou přijímací zkoušky, a to jak s její strukturou, tak se zcela konkrétními obsahy zkoušky.
Obsahově jsou kurz a přijímací zkouška koncipovány tak, aby se pokud možno sjednocovala úroveň uchazečů o studium. Pozornost je po zkušenostech z minulých let věnována těm gymnaziálním okruhům gramatiky a slovní zásoby němčiny, aby uchazeči získali přehled o požadavcích na ně kladených. Kurz ovšem nevynechává ani sféru reálií německy mluvících zemí a německou literaturu.
Poslední část přípravného kurzu představuje ukázka forem výuky v bakalářském studiu. Uchazeči získají možnost učinit si vlastní představu o vysokoškolské přednášce, semináři a cvičení. Kromě toho je zájemcům poskytnut prostor pro individuální dotazy.
Entrance Examination Preparatory Course
ne
20
nejsou stanoveny

Schedule details
Statistics for the MEYS
Language acquisition (0231)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Institute of Germanic Studies
Institute of Germanic Studies
Dates and duration
2022/2023
summer semester
1
10 (total number of hours)
Fees and financing
1500 Kč / kurz
základní
Application
alena.orten@ff.cuni.cz
Institute of Germanic Studies
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz
221619244
28.02.2023
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html