Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023 (8948)
Basic information
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023
Variant code (CID): 8948
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Social Sciences
Institute of Communication Studies and Journalism [23-IKSZ]
full-time
Czech
Ambicí Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023 je přiblížit středoškolským studentům se zájmem o žurnalistiku a média svět a prostředí, v němž se chtějí v budoucnu pohybovat. Dílčím cílem je pak představení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK jakožto pracoviště s kvalitním zázemím pro studium žurnalistiky a příbuzných oborů.
Během pěti výukových dnů studenti nahlédnou „pod pokličku“ světa médií. Zimní škola žurnalistiky seznámí účastníky s teoretickou i praktickou stránkou žurnalistiky. Exkurze ve vybraném českém médiu umožní pochopit fungování významného českého média. Dále si studenti mj. vyzkouší v praxi práci s kamerou i zpracování natočeného materiálu. Program zahrnuje rovněž přednášky, besedy a workshopy s odborníky a úspěšnými novináři.
Celým programem budou účastníci provázeni zkušenými pedagogy FSV UK, kteří jim budou vždy ochotni pomoci a zodpovědět případné dotazy.
Zimní školu žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023 uzavře slavnostní předání účastnických certifikátů.
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023
Datum: 6. – 10. února 2023

Syllabus:
1. den (pondělí 6. února)
• PŘÍJEZD (ubytování)
• 13:30 – 14:30 Slavnostní přivítání účastníků, představení, informace o programu (budova Hollar)
• 14:45 - 17:15: Workshop Dr. Ondřeje Trunečky "(Píšícím) novinářem při nečekané události" (Hollar)
• 17:30 – 19:30: Tvůrčí okénko Dr. Karola Lovaše (Vyšehrad)

2. den (úterý 7. února)
• 09:00 - 10:30: Mgr. Karolína Šimková: Význam blogů a sociálních sítí v mediální komunikaci - interaktivní přednáška (Hollar)
• 10:45 - 11:45: Eva Vostárková, šéfredaktorka časopisu Psychomat a Dr. Jan Jirků: Z kyberprostoru až na papír aneb Od občanské žurnalistiky až k časopisu (představení projektu Psychomat včetně distribuce výtisků jako ukázek, řízená diskuse) (Hollar)
• 12:00 - 13:15: Dr. Jan Jirků.: Pseudorealita a reprezentace pseudoreality v kyberprostoru a prezentace výsledků provedené studie týkající se percepce dezinformací (interaktivní přednáška) (Hollar)
• 13:15 - 13:50: OBĚD/ INDIVIDUÁLNÍ PŘESUN NA ANDĚL
• 13:50: sraz před budovou Hollar
• 13:50 - 14:10: přesun tramvají číslo 9 do zastávky Anděl
• 14:10: sraz na tramvajové zastávce tramvaje číslo 9 (směr Sídliště Řepy) Anděl
• 14:10 - 14:15: přesun do budovy Seznamu
• 14:15 - 16:15: exkurze – Seznam Zprávy a Televize Seznam (Smíchov)
• 17:00 - 20:00: Základy AV techniky, televizní práce a natáčení s dr. Martinem Lokšíkem a Mgr. Františkem Gélou (RTL)
• 20:00: Divadelní představení - dobrovolný program

3. den (středa 8. února)
• 09:00 - 10:00: Zaškolení - práce s technikou (RTL)
• 10:15 - 14:00: Natáčení televizní reportáže v terénu (terén)
• 14:00 - 16:00: Zpracování televizní reportáže (RTL)
• 16:00 - 19:00: Zpětná vazba na natočený materiál (RTL)
• od 19:00 Společné posezení se studenty žurnalistiky

4. den (čtvrtek 9. února)
• 10:00 - 13:00: Rozhlasové dopoledne s dr. Karolem Lovašem (RTL/Hollar)
• 13:00 - 14:00: OBĚD
• 14:00 - 18:00: Rozhovory s hosty pod vedením dr. Karola Lovaše (RTL/Hollar)
• Večerní nepovinný program: Kino Světozor

5. den (pátek 10. února)
• 10:00 - 12:00: Vedení rozhovorů (RTL)
• 12:00 - 13:00: Slavnostní předání certifikátů (Hollar)
• ODJEZD

Požadavky pro úspěšné absolvování Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023:
1. Aktivní účast po všechny výukové dny
2. Příprava na workshop/semináře (pokud je vyžadována)
3. Plnění zadaných úkolů v průběhu výuky

Více informací na webových stránkách Zimní školy žurnalistiky: http://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz/

Podmínky:
Zimní škola je určena pro zájemce z řad středoškolských studentů se zájmem o média a studium žurnalistiky, popřípadě příbuzných oborů.

Požadované dokumenty:
1/ Motivační dopis (dosavadní zkušenosti na poli žurnalistiky, zájem, motivace)
2/ Práce na téma “Proč chci být novinářem ” (libovolný žurnalistický útvar, např. fejeton, esej, zamyšlení, komentář, rozhovor, reportáž, fotografie, rozhlasový nebo televizní příspěvek)

Studenti jsou rovněž povinni uhradit účastnický poplatek ve výši 500 Kč.


Schedule details
Statistics for the MEYS
Journalism and reporting (0321)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.
Institute of Communication Studies and Journalism
Institute of Communication Studies and Journalism
Dates and duration
2022/2023
winter semester, February
Short-time
34 (total number of hours)
Fees and financing
500 Kč / kurz
Application
on-line prostřednictvím e-mailu: katerina.turkova@fsv.cuni.cz
Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.
katerina.turkova@fsv.cuni.cz
777029690
12.01.2023
Further information
juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html