Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence in Czech language (5896)
Basic information
Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence in Czech language
Variant code (CID): 8893
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Faculty: First Faculty of Medicine
Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University [11-00291]
full-time
Czech
V termínu 20. – 24. 3. 2023 proběhne Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů).
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.
Termín zahájení: 20. 3. 2023 v 8:30 hodin (registrace od 8:00 hodin)
Místo konání: Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
Cena kurzu: 3800 Kč, úhradu je nutné provést před zahájením kurzu (do 10. 3. 2023).
Přihlášky přijímáme do 5. 2. 2023. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 20 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu a pokyn k úhradě obdrží účastníci do 20. 2. 2023.

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 1. LF UK a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.

74892/2014-MZE-17214
Ministerstvo zemědělství České republiky
74892/2014-MZE-17214
Life Long learning programme for university graduates
20. 3. 2023
8.00 – 8.30 registrace
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 16:30 přednášky

21.-23. 3. 2023
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 15:00 přednášky

24. 3. 2023
9:00 – 12:00 zkouška
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Veterinary (0841)
Master's degree
Z prostředků účastníka
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
Certification: Osvědčení o absolvování programu
0 (Osvědčení Ministerstva zemědělství České republiky)
dle Ministerstva zemědělství České republiky
Training Course for Acquiring Qualification and Professional Competence in Czech language
Guarantor and venue
Mgr. Viktor Sýkora
Centre of Experimental Biomodels First Faculty of Medicine Charles University
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Na Bojišti 3, Praha 2
Dates and duration
2022/2023
summer semester, March
20.03.2023
Short-time
35 (total number of hours)
20. - 24. 3. 2023
Fees and financing
3800 Kč / kurz
osvobozeno
Application
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
01.12.2022
05.02.2023
Přihlášky přijímáme do 5. 2. 2023. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 20 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu obdrží účastníci do 20. 2. 2023. Po tomto datu je třeba uhradit kurzovné.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html