Přípravný kurz pro uchazeče o navazující magisterský program Intenzivní péče (8889)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče o navazující magisterský program Intenzivní péče
Variant code (CID): 8889
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Third Faculty of Medicine
Dean's Office - Study Division [12-STUD]
full-time
Czech
Přípravný kurz probíhá formou dvoudenního soustředění zaměřeného na okruhy požadavků z oborů pro přijímací zkoušku, tzn. anatomii, fyziologii, patofyziologii, ošetřovatelství a základy intenzivní péče. Součástí bude i návod na práci s odborným textem, což je součástí ústní částí přijímací zkoušky.
Přípravný kurz pro uchazeče o navazující magisterský program Intenzivní péče
Přípravný kurz probíhá formou dvoudenního soustředění zaměřeného na okruhy požadavků z oborů pro přijímací zkoušku, tzn. anatomii, fyziologii, patofyziologii, ošetřovatelství a základy intenzivní péče. Součástí bude i návod na práci s odborným textem, což je součástí ústní částí přijímací zkoušky.
Akceptace Vaší přihlášky a přijetí do kurzu bude potvrzeno pouze na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. K účasti na kurzu Vás již poté nebudeme vyzývat.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Nursing and midwifery (0913)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
Dates and duration
2022/2023
winter semester, February
14.02.2023
1
16 (total number of hours)
1 dvoudenní soustředění
Tuesday - Wednesday
14.2.2023
15.2.2023
Fees and financing
1000 Kč / kurz
Složenkou nebo jiným příkazem.
Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100
variabilní symbol: 1002, specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308
Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "SHA".
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Marie Součková
marie.souckova@lf3.cuni.cz
267102192
16.11.2022
13.02.2023
Přijímací zkoušky pro přijetí do kurzu se nekonají.

Termín: 14. 2. 2023 v 8,30 hod.
Further information
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2235.html