Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 156)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - biologie (PRI_BIO)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - biologie
Variant code (CID): 8864
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
distance
Czech
Tematický plán – BIOLOGIE

Obecná biologie buňky:
chemické složení živých soustav, biopolymery, základní buněčné metabolismy
nebuněčné formy života, struktura a funkce buněk – prokaryota, eukaryota
organely, buněčný transport, cytoskelet…buněčný cyklus, jaderné dělení, replikace DNA

Genetika:
genová exprese (transkripce, translace, úpravy), mutace; cytologické základy dědičnosti
základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, základy populační genetiky, dědičnost kvantitativních znaků, genová vazba; dědičnost člověka, krevní skupiny, geneticky podmíněné choroby a syndromy

Člověk (tkáně a orgány člověka a jejich funkce):
funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systémPřípravný distanční kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařstv - Biologie
BIOLOGIE od 8,00 – 12,00 hod., 13,00 – 16,00 hod.
18. 3.
1. 4.
2. 4.
15. 4.


Tematický plán – BIOLOGIE

Obecná biologie buňky:
chemické složení živých soustav, biopolymery, základní buněčné metabolismy
nebuněčné formy života, struktura a funkce buněk – prokaryota, eukaryota
organely, buněčný transport, cytoskelet…buněčný cyklus, jaderné dělení, replikace DNA

Genetika:
genová exprese (transkripce, translace, úpravy), mutace; cytologické základy dědičnosti
základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, základy populační genetiky, dědičnost kvantitativních znaků, genová vazba; dědičnost člověka, krevní skupiny, geneticky podmíněné choroby a syndromy

Biologie člověka - somatologie (tkáně a orgány člověka a jejich funkce):
funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systém…
Vyplnění přihlášky elektronicky a zaplacení poplatku.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
distančně
Dates and duration
2023/2024
summer semester, March
18.03.2022
1
28 (total number of hours)
4 dny x 7 hodin
Fees and financing
3000 Kč / kurz
základní
Application
elektronicky
Mgr. Jiří Novotný
jiri.novotny@lfp.cuni.cz
377593431
01.11.2022
13.03.2023
Further information
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3806-elektronicky-pripravny-kurz.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html