Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni (JRUNI)
Basic information
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Variant code (CID): 8860
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Studijní oddělení [14-250]
full-time
Czech
Seznámení s medicínou pro studenty 2. až 4. ročníků středních škol.
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Všechny přednášky se konají od 9:00 do 12:00 hod. v Modré posluchárna UniMeC, alej Svobody 76, Plzeň.

10. prosince 2022
9:00 úvodní slovo
prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D., MHA, děkan Lékařské fakulty
prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství
doc. MUDr. et MUDr. L. Hauer, Ph.D., proděkan pro výuku zubního lékařství

Vznik nového jedince
9:10 – 9:55 Hormonální cyklus ženy
prof. MUDr. M. Štengl, Ph.D.
10:00 – 10:45 Oplodnění, nidace a vývoj plodu v děloze
prof. MUDr. Mgr. Z. Tonar, Ph.D.
11:00 – 11:45 Porod
doc. MUDr. J. Presl, Ph.D.

7. ledna 2023
Preventivní medicína a zdravý životní styl
9:00 – 9:45 Správná výživa a její vliv na prevenci vzniku onemocnění
prof. MUDr. D. Müllerová, Ph.D.
9:50 – 10:35 Tělesná aktivita, adaptace organismu na fyzickou zátěž a její význam pro prevenci onemocnění
doc. MUDr. A. Kroužecký, Ph.D.
10:50 – 11:35 Jak předcházet kardiovaskulárnímu onemocnění – preventivní kardiologie
prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.

14. ledna 2023
Moderní způsoby léčby
9:00 – 9:45 Imunita v boji s nádory
prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
9:50 – 10:35 Endovaskulární léčba – intervenční radiologie
prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
10:50 – 11:35 Rekonstrukční operace obličejového skeletu
doc. MUDr. et MUDr. L. Hauer, Ph.D.


po poslední přednášce předání diplomů
200
Podání přihlášky do naplnění kapacity

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
účast
Guarantor and venue
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Biomedical Center
Department of Surgery
I.interní klinika
Department of Anaesthesiology and Resuscitation
Klinika zobrazovacích metod
Onkologická a radioterapeutická klinika
Šiklův ústav patologie
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Studijní oddělení
Plzeň
Dates and duration
2022/2023
winter semester, December
10.12.2022
1
15 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
Application
elektronicky
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
01.11.2022
10.11.2022
Do naplnění kapacity
Further information
https://lfp.cuni.cz/clanek/5495-juniorska-univerzita-lfp-v-roce-2022-jiz-popate.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html