Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 144)
 
   Login via CAS
Violence in close relationships (8827)
Basic information
Violence in close relationships
Variant code (CID): 8827
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Centre for Knowledge and Technology Transfer
Centre for Knowledge and Technology Transfer [71-CPPT]
full-time
Czech
Kurz je koncipován jako víceoborový úvod do problematiky násilí v blízkých vztazích a zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologie, sociální práce, práva a sociologie
Násilí v blízkých vztazích
https://cppt.cuni.cz/CPPTN-507.html
pouze zaměstnanci nebo studenti UK

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (1088)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
-
Osvědčení o absolvování kurzu
Guarantor and venue
Mgr. Jiří Valach
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Dates and duration
2022/2023
winter semester
Short-time
28 (total number of hours)
Fees and financing
0 Kč / kurz
Application
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Bc. Ivona Harvey
Ivona.harvey@ruk.cuni.cz
224 491 255
09.10.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html