Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Management vědy a inovací (3438)
Basic information
Management vědy a inovací
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Centre for Knowledge and Technology Transfer
Centre for Knowledge and Technology Transfer [71-CPPT]
combined
Czech
Kurz je určený zejména pro studenty doktorského studia a vyšších ročníků magisterského studia, které láká měnit svět k lepšímu a mají zájem získat perspektivu společenské prospěšnosti svého výzkumu.
Management vědy a inovací
Viz https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html
Viz https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html
only for employees and students of CU

Schedule details
Statistics for the MEYS
Management and administration (0413)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování kurzu
Guarantor and venue
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Management vědy a inovací
Dates and duration
2022/2023
winter and summer semester
1
84 (total number of hours)
2H/T
Fees and financing
0 Kč / programme
osvobozeno
Application
emailem na: msi@ruk.cuni.cz
Centre for Knowledge and Technology Transfer
Mgr. Bc. Veronika Primasová Hrubá
veronika.primasovahruba@ruk.cuni.cz
224 491 255
21.09.2022
09.10.2022
Further information
https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html