Přípravný program ke studiu na vysoké škole v magisterských programech (3782)
Basic information
Přípravný program ke studiu na vysoké škole v magisterských programech
Variant code (CID): 8690
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Podebrady [67-40]
full-time
Czech
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 podle SERR. Cílovou skupinou jsou zájemci o stipendium Vlády ČR, udělované na základě usnesení vlády ČR 77/2019.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na biomedicínské a přírodovědné obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
-
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Centre Podebrady
Centre Podebrady
Dates and duration
2022/2023
September
2
1215 (total number of hours)
Monday - Friday
Fees and financing
0 EUR / kurz
Hrazeno ze stipendia.
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studref3@ujop.cuni.cz
224990455
31.05.2022