Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra (867)
Basic information
Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na obor Všeobecná sestra
admission procedure terminated
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Third Faculty of Medicine
 
full-time
Czech
Přednášky z fyziky, chemie a biologie
ne
ne
120

Schedule details
Statistics for the MEYS
Nursing and midwifery (0913)
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Dean's Office - Study Division
Dean's Office - Study Division
Dates and duration
2011/2012
winter semester
1
16 (total number of hours)
1 dvoudenní soustředění
Friday - Saturday
Fees and financing
1000 Kč / programme
0 Kč
osvobozeno
Application
3. lékařská fakulta UK v Praze, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Dean's Office - Study Division
Mgr. Alena Vlasáková, DiS.
alena.vlasakova@lf3.cuni.cz
267102205
13.01.2012
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html