Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro humanitní obory (3799)
Basic information
Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro humanitní obory
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague (Krystal) [67-17]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
full-time
Czech
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 podle SERR, příprava na studium humanitních oborů jako např. anglistika, dějiny umění, politologie a mezinárodní vztahy, právo, mediální komunikace, sociologie. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na humanitní obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 hodin týdně
35 hodin týdně
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující umění a humanitní vědy (0288)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Centre Prague (Krystal)
Centre Prague (Krystal)
Dates and duration
2022/2023
September
2
1180 (total number of hours)
Monday - Friday
Fees and financing
5940 EUR / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studref3@ujop.cuni.cz
224990455
31.05.2022
Občané EU do 31.8.2022.
Further information
https://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-complex
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html