Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro biomedicínské a přírodovědné obory (3781)
Basic information
Přípravný program ke studiu na vysoké škole pro biomedicínské a přírodovědné obory
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Institute for Language and Preparatory Studies
Centre Prague (Krystal) [67-17]
čeština jako cizí jazyk
odborné předměty
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
zkouška z ČJ
zkoušky z odborných předmětů
full-time
Czech
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 podle SERR, příprava na studium oborů: všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacie, specializace ve zdravotnictví, geologie, chemie, biologie. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na medicínské, veterinární, farmaceutické a přírodovědné obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 hodin týdně
35 hodin týdně
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Medicine (0912)
Course requirements and qualification acquired
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Guarantor and venue
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Centre Prague (Krystal)
Centre Prague (Krystal)
Dates and duration
2022/2023
September
2
1180 (total number of hours)
Monday - Friday
Fees and financing
5940 EUR / programme
osvobozeno
Application
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studref3@ujop.cuni.cz
224990455
31.05.2022
Občané EU do 31.8.2022
Further information
https://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-vedy-complex
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html