Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením (8588)
Basic information
Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra psychologie [41-KPSY]
full-time
Czech
Cílem je naučit účastníky hlubšímu porozumění problematice sluchového postižení, procesu diagnostiky a následné péče o děti se sluchovým postižením včetně možností použití kompenzačních pomůcek a práce s nimi. Posluchači budou dále detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u těchto dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Seznámí se s principy použití metodiky, pomůckami a jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video-tréninkem.
MSMT-11100/2020-2-403
Aplikace metodiky Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením
1) Problematika sluchového postižení (1 h)
Dopad sluchového postižení na vývoj řeči
Možnosti kompenzace sluchového postižení
Dopad sluchového postižení na předčtenářské a čtenářské dovednosti

2) Elkoninova metoda tréninku fonematického uvědomování (1,5 h)
Popis základní modifikace metodiky a jejích částí pro děti se sluchovým postižením

3) Analýza hodin v předgrafémové etapě, práce s metodikou, komentovaný video-trénink (4,5 h)

4) Reflexe a diskuse praktických zkušeností posluchačů (1h)
1) Problematika sluchového postižení (1 h)
Dopad sluchového postižení na vývoj řeči
Možnosti kompenzace sluchového postižení
Dopad sluchového postižení na předčtenářské a čtenářské dovednosti

2) Elkoninova metoda tréninku fonematického uvědomování (1,5 h)
Popis základní modifikace metodiky a jejích částí pro děti se sluchovým postižením

3) Analýza hodin v předgrafémové etapě, práce s metodikou, komentovaný video-trénink (4,5 h)

4) Reflexe a diskuse praktických zkušeností posluchačů (1h)
15
Na základě přihlášky
(Určeno pouze pro absolventy základního programu Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina)

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu (0188)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
8 hodinový program v rámci DVPP
Guarantor and venue
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Liberec
Dates and duration
2021/2022
summer semester, August
29.08.2022
Short-time
8 (total number of hours)
29.8.2022
Fees and financing
1700 Kč / programme
Application
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221900342
14.07.2022
29.08.2022
Further information
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/zajmove-kurzy/nabidka-zajmovych-programu/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html