Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 144)
 
   Login via CAS
Simulované soudy - Hlídač, který dohlídal (8567)
Basic information
Simulované soudy - Hlídač, který dohlídal
Variant code (CID): 8567
admission procedure in progress
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Cílem simulovaných soudů je umožnit posluchačům U3V simulované soudní jednání a přiblížit jim tak praktickou soudní praxi. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává se též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice.
V rámci semináře se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů a osvojí si potřebné dovednosti. Program představuje praktický úvod do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy a v neposlední řadě poskytuje prostor pro rozvoj prezentačních dovedností.
Simulované soudy - Hlídač, který dohlídal
Program bude rozdělen na dvě části
1. Teoretická – přednáška z oblasti občanského práva a právních předpisů vztahujících se k případu
2. Praktická – účastníci si rozdělí role soudního jednání a aktivně se budou účastnit procesu

Hlídač, který dohlídal - tematický obsah
Za jakých okolností může zaměstnavatel propustit problematického zaměstnance? A kdy musí zaplatit odstupné?

Účastníci napíší závěrečnou esej na dané téma.
50
žádné

Schedule details
Statistics for the MEYS
Law (0421)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
Department of Criminal Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Dates and duration
2022/2023
winter semester, November
Short-time
12 (total number of hours)
Fees and financing
500 Kč / kurz
osvobozeno
Application
Právnická fakulka UK
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
30.06.2022
30.10.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html