Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Simulované soudy - Střelba na zloděje (8566)
Basic information
Simulované soudy - Střelba na zloděje
Variant code (CID): 8566
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Faculty: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Cílem simulovaných soudů je umožnit posluchačům U3V simulované soudní jednání a přiblížit jim tak praktickou soudní praxi. Výuka práva prostřednictvím simulovaných soudů má dlouholetou tradici na zahraničních univerzitách a stává se též oblíbenou součástí studia na právnických fakultách v České republice.
V rámci semináře se studenti seznámí se základními principy simulovaných soudů a osvojí si potřebné dovednosti. Program představuje praktický úvod do právní argumentace a základní orientace v práci s právními předpisy a v neposlední řadě poskytuje prostor pro rozvoj prezentačních dovedností.
Simulované soudy - Střelba na zloděje
Program bude rozdělen na dvě části
1. Teoretická – přednáška z oblasti trestního práva a právních předpisů vztahujících se k případu
2. Praktická – účastníci si rozdělí role soudního jednání a aktivně se budou účastnit procesu

Střelba na zloděje - tematický obsah
Martin Dvořák provozuje výkupnu druhotných surovin. Dříve však byl myslivec. Jednoho rána ho alarm probudil s tím, že se někdo vloupal do jeho výkupny. Rychle se oblékl, popadl svou brokovnici a vyrazil na místo. Uviděl tam stát auto se zloději, které před ním ujíždělo, tak na něj několikrát vystřelil. Jeho výstřely zasáhly řidiče i spolujezdkyni, které kvůli tomu ztratila zrak.
Měl by Martin být potrestán za zranění, která způsobil?

Účastníci napíší závěrečnou esej na dané téma.
50
žádné

Schedule details
Statistics for the MEYS
Law (0421)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
Department of Criminal Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Dates and duration
2022/2023
winter semester, October
Short-time
12 (total number of hours)
Fees and financing
500 Kč / kurz
osvobozeno
Application
Právnická fakulka UK
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
30.06.2022
29.10.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html