Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 133)
 
   Login via CAS
Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti (8351)
Basic information
Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů. V pracovněprávních vztazích je právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon) a okrajově i v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace prostupuje pracovněprávní vztahy ještě před samotným vznikem pracovního poměru, přes jeho trvání, změnu až po jeho skončení.

Zásada rovného zacházení, která je pozitivním vyjádřením zákazu diskriminace, klade vysoké nároky zejména na aplikační praxi. Kurz je vedle problematiky zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a jejich uplatňování v pracovněprávních vztazích (včetně vztahů služebních) zaměřen rovněž na obranu proti šikaně na pracovišti (mobbing, bossing). Patřičná pozornost bude věnována rovněž relevantní aktuální judikatuře národních i mezinárodních soudních rozhodnutí.
Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti
Obsah:

21. 10. 2022/ 9-13:30

Obsahová náplň:
- Pojmové vymezení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace
- Kdy jde o diskriminaci a kdy o nerovné zacházení?
- V jakých případech je rozlišování mezi zaměstnanci přípustné?
- Rovné zacházení v oblasti odměňování zaměstnance
- Jak se proti nerovnému zacházení a diskriminaci bránit?
- Šikana na pracovišti – mobbing, bossing
- Obrana proti šikaně a možné uplatnění nemajetkové újmy
- Dotazy, diskuze
Obsah:

21. 10. 2022/ 9-13:30

Obsahová náplň:
- Pojmové vymezení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace
- Kdy jde o diskriminaci a kdy o nerovné zacházení?
- V jakých případech je rozlišování mezi zaměstnanci přípustné?
- Rovné zacházení v oblasti odměňování zaměstnance
- Jak se proti nerovnému zacházení a diskriminaci bránit?
- Šikana na pracovišti – mobbing, bossing
- Obrana proti šikaně a možné uplatnění nemajetkové újmy
- Dotazy, diskuze
žádné

Schedule details
Statistics for the MEYS
Law (0421)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Department of Labor Law and Social Security Law
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Dates and duration
2022/2023
winter semester, October
Short-time
4 (total number of hours)
21.10.2022
Fees and financing
2000 Kč / programme
Application
Právnická fakulka UK
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
30.06.2022
14.10.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html