Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 151)
 
   Login via CAS
Academic writing (level B2,B2+) (ENKACA)
Basic information
Academic writing (level B2,B2+)
Variant code (CID): 8496
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Science
Futher Education Centre [31-643]
full-time
Czech
Jednosemestrální kurz pro studenty na úrovni B2, B2+

Obecná konverzace 2, 1krát týdně jako součást K7 nebo samostatně
Academic writing (úroveň B2,B2+)
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Language acquisition (0231)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Irena Antonová
Institute for Language and Preparatory Studies, CU
Institute for Language and Preparatory Studies
areál Albertov
Dates and duration
2022/2023
winter and summer semester
1
48 (total number of hours)
Fees and financing
1500 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 1200 Kč
osvobozeno
Application
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
Futher Education Centre
Mgr. Irena Antonová
Bc. Gabriela Lojková
gabriela.lojkova@natur.cuni.cz
221951067
15.06.2022
25.09.2022
podávání přihlášek je možné od 13.9.2022
Student podává přihlášku v SIS pouze do programu CŽV "Anglický jazyk (úroveň K1 - K7)" [CZVEN]. Následně, dle dosažené úrovně v rozřazovacím testu, mu budou v externí aplikaci fakulty nabídnuty paralelky (rozvrh) příslušných kurzů. Možnost podat přihlášku v SIS je podmíněno probíhajícím studiem v prezenční formě na Přírodovědecké fakultě UK a dosažením úrovně v rozžazovacím testu (podání přihlášky v SIS je přístupné pouze po přihlášení do SIS loginem a heslem CAS).
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html