Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 144)
 
   Login via CAS
Ekonomie a finance Bc. prez. (2094)
Basic information
Ekonomie a finance Bc. prez.
Variant code (CID): 8422
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Social Sciences
Institute of Economic Studies [23-IES]
full-time
Czech
Účastníci tohoto programu CŽV mohou navštěvovat libovolný počet předmětů, které jsou součástí studijního plánu bakalářského oboru Ekonomie a finance v prezenční formě, a v případě volné kapacity i další předměty.
Ekonomie a finance
-
V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou součástí přihlášky do studijního pobytu.
Uchazeči jsou přijímání podle kapacitních možnost fakulty na základě včas podané přihlášky včetně povinných příloh.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Economics (0311)
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Institute of Economic Studies
Institute of Economic Studies
Dates and duration
2022/2023
winter semester
1
192 (total number of hours)
6/M
Fees and financing
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
01.07.2022
15.08.2022
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html