Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 152)
 
   Login via CAS
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez. (5609)
Basic information
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez.
Variant code (CID): 8410
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies [23-IMS]
full-time
Czech
Účastníci tohoto programu CŽV mohou navštěvovat libovolný počet předmětů, které jsou součástí studijního plánu bakalářského programu Česko-německá studia, a v případě volné kapacity i další předměty.
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Česko-německá studia pro akademický rok 2022/23, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty na základě včas podané přihlášky a povinných příloh (kopie maturitního vysvědčení a strukturovaný životopis).

Schedule details
Statistics for the MEYS
Political sciences and civics (0312)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Guarantor and venue
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Department of German and Austrian Studies
Department of German and Austrian Studies
Dates and duration
2022/2023
winter semester
1
100 (total number of hours)
6/M
Fees and financing
18000 Kč / semestr
Application
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
01.07.2022
15.08.2022
Further information
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html