Přípravný kurz 2022 - Přijímací zkoušky nanečisto (8384)
Basic information
Přípravný kurz 2022 - Přijímací zkoušky nanečisto
Variant code (CID): 8384
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
distance
Czech
Přijímací zkoušky nanečisto - test (80 otázek - fyzika, chemie, biologie a somatologie)
Přípravný kurz - Přijímací zkoušky nanečisto
2 hodiny
Není stanoveno

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Dean's Office
Dean's Office
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2022/2023
May
20.05.2023
Short-time
2 (total number of hours)
20.05.2023
Fees and financing
800 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83083
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 5.5.2023 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Application
-
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
10.06.2022
30.04.2023
Further information
www.lfhk.cuni.cz