Přípravný kurz 2022 - Somatologie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE (8383)
Basic information
Přípravný kurz 2022 - Somatologie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE
Variant code (CID): 8383
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
combined
Czech
Přípravný kurz ze somatologie rozvádí problematiku lidské anatomie a fyziologie pro účely přijímací zkoušky na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Skládá se z 8 výukových hodin e-learningových kurzů (4 bloky po 2 hodinách), doplněných čtyřmi hodinovými prezenčními semináři. E-kurzy jsou sestaveny z textových a obrazových materiálů s průběžně vloženými otázkami, které studentům poskytují zpětnou vazbu. Obsahem e-kurzů je shrnutí středoškolského učiva, oprava nepřesností vyskytujících se v SŠ učebnicích, poukázání na priority našich tvůrců otázek, příklady lékařského využití teoretických poznatků. V každém kurzu jsou modelové otázky, anketa k tématům navazujícího prezenčního semináře a možnost položit přímý dotaz k zodpovězení na semináři. Prezenční semináře navazují na e-kurzy. Na základě zpětné vazby z e-kurzů budou odpovězeny dotazy a procvičeny oblasti, které se během e-testování a anket budou jevit studentům jako problematické. Z těchto témat připraví vyučující na seminář další modelové otázky a provede jejich okamžitý rozbor na místě. Tipy k přijímacímu řízení jsou součástí každého semináře.
Přípravný kurz ze somatologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie člověka získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Kromě využitelnosti znalostí v 1. a 2. ročníku potenciálního studia na naší LF, díky množství příkladů z klinické medicíny hraje kurz i důležitou motivační roli v procesu rozhodování našich budoucích uchazečů.
Přípravný kurz 2022 - Somatologie e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE
Témata e-learningových prací - 8 hodin
1. Tkáně, pohyb, krevní tlak (2 hodiny)
2. Dýchání zevní a buněčné (2 hodiny)
3. Metabolismus a rozmnožování, související orgánové systémy (2 hodiny)
4. Řízení organismu (2 hodiny)

Témata prezenčních seminářů - 4 hodiny
1. Tkáně, pohyb, krevní tlak (1 hodina - 22.10.2022)
2. Dýchání zevní a buněčné (1 hodina - 7.1.2023)
3. Metabolismus a související orgánové systémy (1 hodina - 25.2.2023)
4. Řízení organismu (1 hodina - 15.4.2023)

200
Není stanoveno

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
MUDr. Petr Hájek, Ph.D.
Department of Anatomy
Dean's Office
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2022/2023
winter semester
20.09.2022
2
12 (total number of hours)
8/M
20.09.2022
20.05.2023
Fees and financing
1400 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83083
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 15.9.2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Application
-
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
10.06.2022
12.09.2022
Further information
www.lfhk.cuni.cz