Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 159)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz 2022 - Fyzika e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE (8381)
Basic information
Přípravný kurz 2022 - Fyzika e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE
Variant code (CID): 8381
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
combined
Czech
Přípravný kurz z fyziky nabízí 12 výukových hodin e-learningových kurzů (e-kurzy) rozdělených do čtyř tematických bloků, přičemž každý tematický blok je doplněn dvouhodinovou prezenční konzultací (celkem 8 výukových hodin), do nichž bude zpracováno pět základních témat středoškolské fyziky v rozsahu učebnic fyziky pro gymnázia (mechanika, molekulová fyzika a termodynamika, optika a akustika, elektřina a magnetismus, atomistika - podrobně specifikováno v požadavcích na přijímací řízení z fyziky na webových stránkách Lékařské fakulty). E-kurzy v LMS Moodle sestávají z modulů Kniha a Přednáška. V modulu Kniha budou shrnuty základní pojmy a vzorce související s daným tematickým blokem. Modul Přednáška bude zahrnovat vzorové příklady k danému tematickému bloku. Uchazeč bude mít možnost si zkusit výpočet zcela samostatně nebo mu bude nabídnut podrobný postup řešení příkladů. V prezenčních konzultacích budou na základě zpětné vazby z e-kurzů odpovězeny dotazy zadané uchazeči v LMS Moodle (Forum, Anketa) nebo na místě výuky a procvičeny oblasti, které se obecně jeví z našich dlouhodobých zkušeností jako problematické.
Přípravný kurz z fyziky pomůže uchazečům ověřit si nejen teoretické znalosti fyziky získané na středních školách, ale zejména schopnost jejich porozumění a praktického využití při řešení fyzikálních problémů (příkladů) a připravit se tak co nejlépe a cíleně na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti a dovednosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí předmětu Lékařská biofyzika a biostatistika v zimním semestru prvního ročníku studia.
Přípravný kurz 2022 - Fyzika e-learning + PREZENČNÍ SEMINÁŘE
Tematické bloky - 12 hodin e-kurzů a 8 hodin prezenčních konzultací
1. Mechanika (prezenční konzultace 22.10.2022)
2. Molekulová fyzika a termodynamika (prezenční konzultace 7.1.2023)
3. Optika, mechanické vlnění, akustika (prezenční konzultace 25.2.2023)
4. Elektřina, magnetismus, atomistika (prezenční konzultace 15.4.2023)
200
Není stanoveno

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Department of Medical Biophysics
Dean's Office
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2022/2023
winter semester
20.09.2022
2
20 (total number of hours)
8/M
20.09.2022
20.05.2023
Fees and financing
2400 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83083
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 15.9.2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Application
-
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
10.06.2022
12.09.2022
Further information
www.lfhk.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html