Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 156)
 
   Login via CAS
Přípravný kurz 2022 - Biologie e-learning (8377)
Basic information
Přípravný kurz 2022 - Biologie e-learning
Variant code (CID): 8377
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
distance
Czech
Soubor 8 e-learningových lekcí je zaměřen na ty kapitoly z obecné biologie, které jsou zvláště důležité při přípravě na studium medicíny – na buněčnou biologii a genetiku. Jednotlivé lekce studenty postupně seznámí se strukturou a funkcí buněk, s principy genové exprese a se základy dědičnosti. Studenti si tak rozšíří a prohloubí znalosti těchto témat získané na středních školách. V průběhu studia je možné komunikovat s vyučujícími prostřednictvím chatu. Součástí lekcí jsou i testové otázky, které slouží k procvičení a upevnění získaných poznatků a jako zpětná vazba k pochopení studované látky.
Přípravný kurz z biologie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti biologie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí teoretické části studia.
Přípravný kurz - Biologie e-learning
Témata e-learningových lekcí - 8 hodin
1. Buňky prokaryontní a eukaryontní, struktura buňky (1h)
2. Struktura nukleových kyselin, replikace DNA, tvorba proteinů (1h)
3. Buněčný cyklus a buněčné dělení (1h)
4. Lidské chromozomy (1h)
5. Mendelovy a Morganovy zákony, genová vazba (1h)
6. Mendelovská dědičnost, rodokmeny (1h)
7. Genetiky populací (1h)
8. Onemocnění způsobená viry, bakteriemi a parazity (1h)

Není stanoveno

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
doc. RNDr. Věra Králová, Ph.D.
Department of Medical Biology and Genetics
Dean's Office
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2022/2023
winter semester
20.09.2022
2
8 (total number of hours)
8/M
20.09.2022
20.05.2023
Fees and financing
800 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83083
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 15.9.2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Application
-
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
10.06.2022
12.09.2022
Further information
www.lfhk.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html