Přípravný kurz 2022 - Chemie e-learning (8372)
Basic information
Přípravný kurz 2022 - Chemie e-learning
Variant code (CID): 8372
admission procedure terminated
Orientation: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Dean's Office [15-800]
distance
Czech
Přípravný kurz z chemie se skládá z 24 výukových hodin e-learningových kurzů sestávajících z videopřednášek doplněných dalšími výukovými materiály a z interaktivního procvičování formou elektronických samotestů a pracovních listů, dále jsou k dispozici domácí úlohy.
Přípravný kurz z chemie pomůže studentům prohloubit a rozšířit jejich znalosti chemie získané na středních školách a připravit se tak co nejlépe na přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Znalosti získané v kurzu budou dále případným budoucím posluchačům naší fakulty sloužit jako výborný základ pro zvládnutí biochemie ve druhém ročníku studia.
Přípravný kurz - Chemie e-learning
Témata e-learningových lekcí - 24 hodin
1. Periodický systém (2h)
2. Chemické reakce, vazby, energetika, kinetika, rovnovážné stavy, katalyzátory (4h)
3. Oxidace a redukce (2h)
4. Elektrolyty a disociace; kyseliny a zásady (2h)
5. Koncentrace, základní výpočty (2h)
6. Organická chemie I: Struktura, klasifikace, izomerie, názvosloví organických látek. Typy reakcí. (3h)
7. Organická chemie II: Organické sloučeniny. (5h)
8. Biochemie: Sacharidy. Bílkoviny. Lipidy. Celkový přehled metabolismu. (4h)

Není stanoveno

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
Department of Medical Biochemistry
Dean's Office
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Dates and duration
2022/2023
winter semester
20.09.2022
2
24 (total number of hours)
8/M
20.09.2022
20.05.2023
Fees and financing
2400 Kč / kurz
Účet: 198592792/0300
Variabilní symbol: vygenerované číslo elektronické přihlášky
Specifický symbol: 83083
IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
ČSOB, a. s., Hradec Králové

Elektronickou přihlášku netisknout a neposílat.
Přihlášky, ke kterým do 15.9.2022 nedojde platba za přípravný kurz, budou vyřazeny.
základní
Application
-
Dean's Office
Ing. Eva Faistová
FaistovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 220
10.06.2022
12.09.2022
Further information
www.lfhk.cuni.cz