Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 132)
 
   Login via CAS
VI. hradecký internistický kemp pro studenty medicíny (7248)
Basic information
VI. hradecký internistický kemp pro studenty medicíny
admission procedure in progress
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Academic Department of Internal Medicine [15-400]
full-time
Czech
Kurz je určen pro 20 studentů medicíny se zájmem o obory vnitřního lékařství.

Bližší informace naleznete na:
https://www.lfhk.cuni.cz/Aktuality/Fakulta/Prihlasovani-na-internisticky-kemp-2022-spusteno/
V. hradecký internistický kemp pro studenty medicíny
31. 8. – 2. 9. 2022
31. 8. – 2. 9. 2022
20
Přihlášku vyplňte přes formulář https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hfSNfu6xUCfRCswDmUNPK3S-9uQ7dlMtpiJDagLlF1UMExaRE1OTTFEUlNHMkJHMjcxVUs1Q0ZTRS4u
Dobrý studijní prospěch není podmínkou.

Vedoucími kurzu jsou doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D. a doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

Uzávěrka přihlášek je 3. 6. 2022, pro více informací kontaktujte paní Alenu Fajtovou na e-mailu: alena.fajtova@fnhk.cz.

Schedule details
Statistics for the MEYS
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Guarantor and venue
doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
Academic Department of Internal Medicine
Academic Department of Internal Medicine
Dates and duration
2021/2022
summer semester, August
31.08.2022
Short-time
24 (total number of hours)
Fees and financing
200 Kč / programme
zahrnuje ubytování, stravování a příspěvek na dopravu
Application
Katedra interních oborů
doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
alena.fajtova@fnhk.cz
495 833 249
13.04.2022
03.06.2022
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html